Stalo sa pred rokom

Opatrenia boli veľmi rýchle a efektívne

 

Rok 2020 sa zapíše do dejín, ako rok boja s pandémiou COVID-19. V našej spoločnosti sme ho odštartovali v znamení príprav na oslavy 180. výročia založenia podbrezovských železiarní. Už od decembra sa síce hovorilo o výskyte vírusu SARS-CoV-2 v čínskom meste Wu-chan, v provincii Chu-pe, vnímali sme to však ako informáciu a nikto nepredpokladal, že by sa nás to mohlo bytostne dotknúť. Až keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila mimoriadnu udalosť verejného zdravia 30. januára 2020 a 11. marca 2020 už celosvetovú pandémiu tohto ochorenia. Na Slovensku sa prvý prípad vyskytol 6. marca 2020, postupne začali pribúdať ďalšie a všetko bolo úplne inak. Ako COVID-19 ovplyvnil jubilejný rok života v našej spoločnosti? To sa dozviete v našej rubrike, v ktorej oslovujeme členov stredného manažmentu, ktorí boli poverení mimoriadnymi úlohami, vyplývajúcimi z realizácie prijatých pandemických opatrení:

O rozhovor sme požiadali Ing. Jána Banasa ml., vedúceho odboru zásobovania a opýtali sme sa ho: „Váš odbor bol medzi prvými, ktoré boli poverené úlohami, vyplývajúcimi z príprav na realizáciu pandemických opatrení v našej spoločnosti. Môžete nám priblížiť o aké úlohy šlo a ako sa vám ich darilo zabezpečovať?“

– Hlavnou úlohou bola ochrana zdravia zamestnancov. Kým sme sa nestretli s pandémiou, tak sme v našej krajine nepoznali rúška a respirátory sa používali ako ochranná pomôcka v prašnom prostredí. Cena respirátorov v priebehu pár dní raketovo stúpla až 20-násobne a na trhu ich bol nedostatok.

Rozmanitosť rúšok dnes potvrdzuje fakt, že zohnať ich pred rokom z jedného druhu v dostatočnom množstve bola takmer neriešiteľná úloha. Foto: I. KardhordováPrvé dni bolo takmer nemožné nakúpiť aj rúška, no vďaka osobným kontaktom predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka a podpredsedu predstavenstva a ekonomického riaditeľa Ing. Mariana Kurčíka, sme s ich pomocou zabezpečili stovky rúšok denne, za čo som im vďačný.  Postupne sme ich distribuovali zamestnancom. Každým dňom dodávky narastali a vozili sme ich zo všetkých kútov Slovenska.

Oslovili sme viacero výrobcov dezinfekcie, no nie každá bola vhodná v boji proti COVID-19. Vďaka pomoci odboru riadenia a zabezpečovania kvality bola v priebehu týždňa zabezpečená prvá dezinfekcia vo veľkom množstve. Postupne sme vybavili všetky prevádzkarne a odborné útvary bezdotykovými stojanmi s dezinfekciou.

Vedenie spoločnosti každý deň preverovalo stav nášho skladu s ochrannými pomôckami a bolo vždy nápomocné v prípade rokovaní s výrobcami.
Tak, ako každú prevádzkareň, aj odbor zásobovania časom zastihol COVID-19 a práceneschopnosť viacerých z nás.

Aj keď je to už vyše roka čo nás zasiahol COVID-19, stále sa stretávame s podstatne menšou ponukou produktov na trhu a takisto aj s dlhými dodacími termínmi.

Veľká vďaka patrí mojim kolegom za ich prístup, pretože mnohokrát aj na úkor svojho voľného času komunikovali s výrobcami, dodávateľmi a zabezpečovali dodávky žiadaného materiálu, pripravovali ho a vydávali zo skladu zamestnancom.

 

Zabezpečiť rúška už dnes nie je problém, čo potvrdzujú aj naši žiaci, ktorí sa konečne mohli vrátiť do škôl. Po dlhých mesiacoch dištančného štúdia v dôsledku pandemických opatrení, sa otvorili postupne brány všetkých stredných škôl na Slovensku. Tá naša privítala žiakov všetkých ročníkov v druhom májovom týždni. Keďže ešte nemáme nič vyhraté, je pochopiteľné, že pobyt žiakov v škole podlieha aj naďalej prísnym opatreniam a respirátor či rúško je ich neoddeliteľnou súčasťou. Foto: J. Čief