Na slovíčko

 

Často sa stretávame s nesprávnym použitím krátkeho tvaru spojenia predložky a osobného zámena on a ono vo štvrtom páde. Stane sa, že počujeme hovoriť o človeku, že sa musíme oň postarať. A je tu dilema, oňho, či oň?

Zle sa počúva, keď niekto nesprávne použije skrátený tvar spojenia predložka zámena on a ono vo štvrtom páde. Jednoducho sa dá toto pravidlo definovať, že ak ide o životné podstatné meno mužského roku, tak správne bude znieť na neho, naňho, ale ak ide o neživotné podstatné meno mužského roku, tak správne povieme naň, oň, zaň. Napríklad, ak sa staráme o syna, staráme sa oňho, ale ak sa potrebujeme postarať o stroj, budeme sa starať oň. Ak potrebujeme ísť pre kolegu, ideme poňho, ale ak ideme po vozík, ideme poň. Ak sa skryjeme za spolužiaka, skryjeme sa zaňho, ale ak sa skryjeme za strom, skryjeme sa zaň.