S Ing. Františkom Schoberom, vedúcim odboru zásobovania

V novom roku bude prioritou presťahovanie skladu do novovybudovaných priestorov

Plynulý chod Železiarní Podbrezová si vyžaduje bezchybný systém v zásobovaní. Ako sa vám darilo od začiatku roka?
– Plynulé zásobovanie základnými materiálmi bolo zabezpečené takmer bezproblémovo. Základné vstupy objednávame kvartálnymi objednávkami a väčšinou s dlhodobými a spoľahlivými dodávateľmi. Najhlavnejšie vstupy pre prevádzkareň valcovňa bezšvíkových rúr – tŕňové tyče a prevádzkareň oceliareň – elektródy máme zabezpečené ročnými, respektíve päťročnými zmluvami. Dodávky šrotu máme taktiež spoľahlivo zaistené našimi dcérskymi spoločnosťami ŽP EKO QELET a KBZ. Aj ich zásluhou máme stále dostatočné zásoby šrotu.
Menšie problémy vznikli pri dodávkach náhradných dielov s dlhšou dobou dodania. Po urgenciách sa nám podarilo tieto problémy vyriešiť, ale častokrát to bolo o dobrých vzťahoch s dodávateľmi, ktorí uprednostnili našu objednávku pred inými.
Horšia situácia nastala, keď pracovníčky v sklade náhradných dielov zistili, že sa v ňom dvíha podlaha. Vedenie Železiarní Podbrezová urýchlene rozhodlo, že sklad vysťahujeme, urobí sa nová podlaha a zakúpia nové zakladače. Akcia bola zvládnutá v rýchlom tempe za pol roka. Poďakovanie patrí skladníčkam za vysťahovanie skladu a pracovníkom investičného oddelenia za zvládnutie výstavby prakticky nového skladu.
Blíži sa záver roka, čím žijete v zásobovaní v týchto dňoch?
– Rovnako ako aj v minulosti, aj teraz na konci roka sú realizované opravy výrobných zariadení. Spolu s prevádzkarňou centrálna údržba sme sa museli vysporiadať s posunutím opravy vo valcovni rúr, a tým aj skoršími dodávkami materiálov na opravu. Úlohu sme zvládli a už sme vyskúšali aj skladovanie týchto dodávok v novom sklade, z ktorého mohli byť rýchlo presunuté na miesto opravy.
V súčasnosti pracujeme spolu so ŽP Informatika na zosynchronizovaní počítačových systémov odboru zásobovania a firmami Jungheinrich – regálové zakladače a SysTech-Group – skriňové zakladače.
Horšia situácia nastala, keď pracovníčky v sklade náhradných dielov zistili, že sa v ňom dvíha podlaha. Vedenie Železiarní Podbrezová urýchlene rozhodlo, že sklad vysťahujeme, urobí sa nová podlaha a zakúpia nové zakladače.

Pri reálnom uskladňovaní materiálov sa nám občas vyskytne nejaký problém, ktorý nás zabrzdí a vyžaduje konzultáciu. Verím však, že problémy už nebudú a od budúceho mesiaca zmeníme celú logistiku zásobovania. V rámci tejto zmeny sa centrálny príjem presťahuje do nového skladu.
Čo bude vašou prioritou v nasledujúcom kalendárnom roku?
– Jednoznačne postupné presťahovanie skladu naspäť do novovybudovaných priestorov. Tento proces je oveľa náročnejší ako predošlé vysťahovanie. Pracovníčky si musia zvyknúť na nový systém, musia sa naučiť obsluhovať vysokozdvižné vozíky a skriňové zakladače za plnej prevádzky. Pritom je dôležité, aby pracovali bezchybne, lebo materiál bude uložený v debničkách a nebude ho možné nájsť prehľadaním políc a napravením chyby. Zároveň v novom sklade vznikne aj nový centrálny príjem so vstupnou kontrolou. Toto všetko by sa malo udiať v rámci zásobovania v budúcom roku.