Editoriál

 

Železiarne Podbrezová v každom dejinnom období zaznamenávali úspechy a hoci sa striedali so zložitými obdobiami, vždy to bola spoločnosť „zocelená časom“. Píše sa rok 2021 a my si pripomíname niekoľko významných jubileí. Pred šesťdesiatimi rokmi začali práve podbrezovské železiarne uplatňovať na tú dobu najprogresívnejšiu metódu odlievania ocele v Československu, pred dvadsiatimi rokmi bolo uvedené do prevádzky paroplynové zariadenie patriace v tom čase k špičke v energetickom priemysle, či linka na adjustáž kotlových rúr, ako jedno z najmodernejších svojho druhu v Európe.

Podbrezovské železiarne sa zapísali do dejín okamihmi, ktorými predbehli vývoj a stávali sa technicky dokonalejšími. Aj vďaka tomu sa zaradili medzi špičkových výrobcov rúr nielen v Európe, ale i vo svete. Zaželajme si úspešný rok, dostatok zákaziek na naplnenie výrobných kapacít a pevné zdravie všetkým zamestnancom.