BASF CHEMGENERATION

 

 

Vedecký program BASF Chemgeneration je interaktívny vedecký seminár, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, zapájať študentov stredných škôl do objavovania vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať im porozumieť tomu, ako môžu prírodné vedy napomáhať trvalo udržateľnému rozvoju.
Vedecký program Chemgeneration organizuje popredná svetová chemická spoločnosť BASF v spolupráci s najprestížnejšími univerzitami a vedeckými inštitúciami v strednej Európe.
Na Slovensku tento program vznikol v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).
Aj Súkromné gymnázium ŽP sa ako jedna zo stredných škôl zapojilo do tohto programu, keď sme 25. októbra s dvadsiatmi študentami navštívili FMMR TUKE. Študenti 1. a 2. ročníka z profilácie STEAM a nádejní maturanti z chémie prostredníctvom tohto programu získali príležitosť zúčastniť sa na interaktívnych experimentoch a na vlastné oči si pozrieť, ako dokáže veda riešiť každodenné problémy a aká je jej úloha pri záchrane planéty.
Veríme, že naši žiaci sa presvedčili ako funguje chémia za bránami školských učební, čo podnieti ich tvorivosť a vedecké nadanie.