V júli odišli

do predčasného starobného dôchodku

Ing. Eva BARBIERIKOVÁ
Ľubomír FIGLUŠ
Pavol GIERTL
Mária NOVÁKOVÁ

do starobného dôchodku

Marta BERAXOVÁ
Lýdia CENCEROVÁ
Ľubomír ISKRA
Jozef PINDIAK

V mene vedenia Železiarní Podbrezová akciová spoločnosť im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.