Gratulujeme spolupracovníkom, ktorí dokázali uspieť na akademickej pôde

 

Foto: D. Dubec
Foto: D. Dubec

 

Dňa 9. júla si za účasti prorektora pre zahraničné vzťahy a mobilitu prof. Ing. Radovana Hudáka, PhD., a vedenia Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (ďalej FMMR), slávnostne prevzali absolventi FMMR bakalárske či inžinierske diplomy.

Mnohí z nich, napriek svojmu vysokému pracovnému nasadeniu, dokázali svojou usilovnosťou, cieľavedomým a korektným  prístupom, zvládnuť všetky úskalia štúdia na FMMR. Navyše, spoločne dokázali pracovať ako jeden tím a stali sa z nich študenti, o akých sníva nejeden pedagóg. Akademici na FMMR si ich veľmi rýchlo obľúbili pre ich pripravenosť na vyučovanie či profesionálne vypracované semestrálne zadania. Ich štúdium na FMMR znamenalo vzájomnú výmenu informácií a získavanie cenných poznatkov pre študentov, ale i akademikov. Roky štúdia ubehli ako voda a mnohí z nich neraz stáli pred rozhodnutím, či v štúdiu pokračovať. No ich pevnou vôľou, a iste aj neoceniteľnou  podporou rodiny, to nakoniec dotiahli do úspešného konca.

V príhovore dekanky, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., zaznelo: „Chceli ste vystúpiť z davu a využiť príležitosť, že práve vy môžete byť tou hybnou silou našej ambicióznej a dynamickej Alma mater, ktorej hlavnými atribútmi boli, sú a budú odbornosť, prepojenosť na prax, uplatniteľnosť, ale predovšetkým rodinná atmosféra. Nie ste pre nás čísla či štatistiky, od vášho nástupu pre nás predstavujete partnerov, ste naši budúci zamestnávatelia. Veľkosť vašej Alma mater, našej drahej fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, bude meraná vašou hrdosťou na ňu. Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť a keď sa spoja vedomosti a zanietenie pedagógov na FMMR a praktické skúsenosti usilovných študentov z praxe, sme spoločne na najlepšej ceste vpred.“

Úspešní absolventi bakalárskeho štúdia z radov našich zamestnancov: prevádzkareň oceliareň – Ivan Krajči, Jakub Turis, Peter Šmigura, Martin Betka, Peter Jánošík; prevádzkareň ťaháreň rúr – Ivan Farkaš, Henrich Kopčány, Miroslav Mora, Marek Mora, Andrej Škoda; prevádzkareň valcovňa bezšvíkových rúr – Ondrej Pribula, Peter Kajaba; prevádzkareň energetika – Ivan Schwarzbacher.