V januári blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov
Ing. Radoslava BABIAKOVÁ
Soňa ĎURICOVÁ
Mária DVORSKÁ
Miroslav HAIDELMEIER
Eva IGRÉNYIOVÁ
Eva JANEKOVÁ
Martin KÁN
Ing. Zuzana KÁNOVÁ
Michal KOČICKÝ
Miroslava KÚDELKOVÁ
Jozef KVIETOK
Pavol KYSEĽ
Zdenko LESÁK
Peter LONGAUER
Mária MARČOKOVÁ
Jaroslava MEDVEĎOVÁ
František MÓRO
Ján NOMILNER
Peter NOMILNER
Soňa PEŤKOVÁ
Marcel RIDZOŇ
František ROĽKO
Mgr. Danka RUSOVÁ
Dušan STANČÍK
Rudolf ŠTULRAJTER
Robert TÓTH
Ľubomír VAIS
Ingrid VAISOVÁ
Ľubomír VLČEK
Anna VOZÁROVÁ
Ján WEISENBCAHER
Rastislav WEISENBCAHER

30 rokov
Daniel HANO
Milan KURACINA
Milan ORAVKIN
Milan POPROVSKÝ

35 rokov
Dušan HÁLKA

40 rokov
Ján BROZMAN
Anna DOBIAŠOVÁ
Igor CHROMEK
Mária PAČESOVÁ

Životné jubileá

Ing. Alena BETKOVÁ
Ondrej ĎURIANČÍK
Peter PEREGRÍN
Eva KOVÁČOVÁ
Mgr. Ivan LALUŠKA
Štefan LUKÁČ
Július MAJLING
Jozef DOBROTA
Milan GIERTL
Ľubomír JUHANIAK
Mária JUROŠOVÁ
Pavol KOŠTIAL
Michal MEDVEĎ
Pavel ORAVKIN
Milan PAPIEŽ
Emil RIES
Michal ŠTUBER