Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V apríli boli zverejnené:

Organizačné normy

Smernica S-411/2017 Konkurz a reštrukturalizácia
revízia 3, zmena II

Smernica S-434/2019 Činnosť prevádzkarne valcovňa bezšvíkových revízia 3, zmena 0 rúr

Smernica S-512/2019 Činnosť prevádzkarne energetika
revízia 3, zmena 0

Smernica S-514/2015 Elektrická požiarna signalizácia
revízia 1, zmena II

Pokyn PO-166/2019 Obeh dokladov súvisiacich so správou bytov revízia 4, zmena 0 v majetku ŽP a.s.

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 14/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v dňoch 01.-08.05.2019

Príkaz č. 09/2019 Používanie externých diskov, USB kľúčov a iných externých médií

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm