Medzinárodná balónová fiesta

 

Balón ŽP nad hradom Bouzov.
Balón ŽP nad hradom Bouzov. Foto: A. Nociarová

 

V dňoch 14. až 18. augusta sa v severnej Morave, v malebnom mestečku Bouzov, konala Medzinárodná balónová fiesta, ako jedno z podujatí ČBZ českého pohára v balónovom lietaní.
Atraktívneho podujatia sa zúčastnilo dvadsaťjeden balónových posádok z viacerých krajín Európy, medzi ktorými sa množstvu divákov predstavil aj balón Železiarní Podbrezová, klub Hron. K vyvrcholeniu celého podujatia patrilo defilé balónov nad hradom Bouzov a vyhlásenie výsledkov.
Posádka bola tvorená z radov zamestnancov ŽP a.s. a rodinných príslušníkov – v zložení Anna Nociarová, Ing. Zdenko Fedor, Ing. Peter Halmos a Miroslav Prč sa umiestnila na 2. mieste.