Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.  V auguste boli zverejnené:

 

Organizačné normy
Smernica S-464/2016

revízia 0, zmena III

Nebezpečné udalosti v Železiarňach Podbrezová a.s.

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 17/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v mesiaci august  2019
Rozhodnutie č. 18/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. od 01. 09. 2019
Rozhodnutie č. 19/2019 Zmena Rozhodnutia č. 18/2019 generálneho riaditeľa ŽP a.s.  „Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. od 01. 09. 2019“
Príkaz č. 12/2019 Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

v ŽP a.s. v roku 2019

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm