Modernizácia skladu náhradných dielov v novom závode je dokončená

 

Sklad náhradných dielov v novom závode prešiel kompletnou modernizáciou.
Sklad náhradných dielov v novom závode prešiel kompletnou modernizáciou. Foto: A. Nociarová

 

O modernizácii skladu náhradných dielov bolo rozhodnuté na základe nevyhovujúceho stavu podlahy v sklade a morálneho a fyzického opotrebenia technologického zariadenia. Pri tvorení koncepcie moderného centrálneho skladu bolo naplánované aj presťahovanie prejímky materiálov, vstupnej kontroly a skladov č. 14, 15 a 16 z priestorov starého závodu na nový závod, čo výrazne zjednoduší logistiku distribúcie náhradných dielov pre prevádzkarne v novom závode.
Po vypracovaní nevyhnutnej projektovej dokumentácie boli v marci začaté rekonštrukčné práce búraním podlahy a súbežne boli vykonané aj ďalšie dôležité činnosti, ako spevnenie obvodových základov, kompletná výmena elektroinštalácie, vodovodných rozvodov, kúrenia a efektívneho osvetlenia haly. Popri základných stavebných činnostiach boli realizované aj niektoré tzv. „naviac práce“ – ako nová dažďová kanalizácia, oprava fasády, drenáže a odvodnenie od chladiacich nádrží, oprava chodníkov, výmena poškodených sklených okien a nátery oceľových konštrukcií.
Mimoriadna pozornosť bola venovaná výberu moderného technologického zariadenia, ktoré sa skladá z paletových regálov a regálových zakladačov o hmotnosti dielov do 600 kilogramov, paletových regálov a vidlicového zakladača pre skladovanie dielov do 2 700 kilogramov a dvoch automatických vertikálnych skladov pre súčiastky malých rozmerov.
Rozmerovo najväčšie sú paletové regály BITO PRO, ktoré poskytujú na ploche 37 x 15,7 metra a výške 9,5 metra až 3 660 boxov pre zaskladnenie paliet, z toho 3 504 miest pre kovové boxy s výškou 600 milimetrov a 156 miest pre kovové palety s výškou preskladneného materiálu do 1 000 milimetrov.
Súčasťou technológie sú dva kusy moderných trojstranných zakladačov, so zdvižnou kabínou EKX 412 DZ Jungheinrich – triplex a s výškou zdvihu 9 780 milimetrov, ktoré sú pomocou indukčného systému navádzania pri pojazde stroja schopné pracovať v poloautomatickom režime, čo výrazne urýchľuje čas a zjednodušuje spôsob zaskladňovania paliet.
Náročnou úlohou pre stavbárov bolo dosiahnutie extrémnej rovinnosti podlahy v uličkách pojazdu týchto vozíkov, ktorá bola dosiahnutá až použitím špeciálnej samonivelizačnej epoxidovej hmoty.
Skladovanie väčších ND bude v severnej časti haly, ktorá je vybavená dvomi paletovými a dvomi konzolovými regálmi umiestnenými na ploche 37,5 x 4,18 metra, s výškou 5 metrov a spolu umožňujú zaskladniť 256 paliet, z toho 64 s výškou do 1 400 milimetrov a 192 s výškou do 1 100 milimetrov. Táto technológia pracuje s vidlicovým zakladačom Hubtex od firmy Hyster s bočným výsuvom vidiel. Výhodou zakladača je inštalácia kamerového systému v oblasti vidiel, ktorý umožňuje presné a bezpečné založenie palety do vyššie položených boxov.
Nadrozmerné ND budú skladované na voľnej ploche, v tejto časti haly, o rozmere cca 20 x 8 metrov a ich manipuláciu bude vykonávať pôvodný osem tonový mostový žeriav.
Najmenšie ND budú skladované v dvoch vertikálnych automatických skladoch MODULA. Ten umožňuje optimalizáciu činností s maximálnym využitím dostupného priestoru, pričom počítačové riadenie umožňuje sledovať a optimalizovať všetky logistické procesy zaskladňovania. V obidvoch skladoch, pri výške 9 900 milimetrov a zastavanej ploche iba 23 metrov štvorcových, je možné uložiť materiál až do 138 políc pri celkovej ploche 370 metrov štvorcových a hmotnosti materiálu v jednej polici do 750 kilogramov.
Súčasťou modernizácie skladu 21, 38 bola aj výstavba nového prístavku zo severnej časti haly. V dvojpodlažnej budove o rozmeroch 21,6 x 5 metrov boli vytvorené komfortné kancelárske a hygienické priestory a šatne pre riadiacich zamestnancov skladu, obsluhy a vstupnej kontroly odboru riadenia a zabezpečenia kvality.
Kvôli vjazdu kamiónov, resp. ľahkých úžitkových vozidiel, boli nainštalované z obidvoch strán haly nové zvislo posuvné sekčné brány s prechodovými dverami pre vstup osôb, ktoré sú vybavené nevyhnutným moderným bezpečnostným systémom a zastrešením vonkajšieho vstupného priestoru.

 

 

Výstavbou novej koncepcie skladu bolo vynútené aj premiestnenie pracoviska automobilovej váhy, keďže sa nachádzalo vo vnútri haly. Súčasné pracovisko je vytvorené v moderných klimatizovaných unimobunkách Koma, kde je okrem kancelárskeho priestoru aj šatňa a hygienický priestor pre obsluhu. Zaujímavosťou je, že vážiaci systém Tenzona bol doplnený o možnosť samoobslužného váženia zaškolenými vodičmi ŽP a.s. pri prevoze interných materiálov, ktorý umožní racionalizáciu zamestnancov, predovšetkým počas víkendových dní.
Je potrebné zdôrazniť, že modernizáciou skladu 21, 38 vznikol moderný centrálny sklad, pričom táto investícia bola organizačne a finančne najnáročnejšou investičnou akciou tohto roka. Bola zrealizovaná v extrémne krátkom čase, a to pri viac ako 10 percentnej úspore finančných prostriedkov voči odhadnutým plánovaným nákladom. Na jej realizácii sa podieľali desiatky projekčných, stavebných a dodávateľských firiem. Aj napriek niektorým vynúteným prekážkam pri realizácii, resp. vynúteným „naviac prácam“, bol pôvodný časový harmonogram rekonštrukcie dodržaný.
Poďakovanie patrí všetkým spolupracujúcim firmám, ale zvlášť technickým, riadiacim a dozorujúcim zamestnancom investičného odboru za úsilie pri riešení úloh súvisiacich s touto akciou.
Rekonštrukcia skladu spĺňa všetky predpoklady súčasnej doby a svojou úrovňou vytvorila podmienky pre dobudovanie moderného logistického toku materiálov pre budúce obdobie v celej ŽP a.s.