V čísle 3 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
Členom združenia sme dvadsaťpäť rokov

Byť členom ESTA pre nás predstavuje jedinečný spôsob, ako prezentovať svoje požiadavky a návrhy v rámci Európskej únie

 

Dňa 23. februára 1996 sa vo Viedni uskutočnilo zasadnutie Asociácie európskych výrobcov oceľových rúr – ESTA, na ktorom boli za nových členov prijatí aj výrobcovia zo Slovenska a z Českej republiky. „Je to pre našu spoločnosť veľké vyznamenanie a ocenenie práce celého pracovného kolektívu. Tým, že sa Železiarne Podbrezová stali členom tohto združenia, získali sme možnosť priamej komunikácie s najväčšími výrobcami oceľových rúr, no zároveň nás to zaväzuje ku korektnému správaniu sa na trhoch Európskej únie, ale to je napokon náš cieľ,“ povedal pri tej príležitosti predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír Soták.

Odvtedy uplynulo dvadsaťpäť rokov a my sme oslovili člena predstavenstva a obchodného riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka ml., a opýtali sa, ako možno hodnotiť spoluprácu a prínos ESTA z dnešného pohľadu:

– Železiarne Podbrezová, ako plnohodnotný člen združenia Asociácie európskych výrobcov oceľových rúr – ESTA, máme pravidelný prehľad o objemoch výroby v našom sortimente, ale aj v ostatných hutníckych výrobkoch v rámci Európskej únie a takisto podrobné štatistiky dovozu jednotlivých výrobkov do krajín EÚ. Najväčším benefitom členstva v ESTA je komunikácia s Európskou komisiou prostredníctvom tejto organizácie. Všetci jej členovia sa podieľajú na príprave opatrení zameraných na ochranu trhu Európskej únie, ktoré sú prezentované pred zástupcami Európskej komisie. Samotné združenie je funkčne rozdelené na ESTA valcovaných rúr a ESTA presných rúr, ktorých prezidentom je v súčasnosti Luigi Cuzzolin – generálny riaditeľ PIPEX Italia. Byť členom ESTA pre nás predstavuje jedinečný spôsob, ako prezentovať svoje požiadavky a návrhy v rámci Európskej únie.