S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, finančným riaditeľom Transmesa

Z hľadiska dosiahnutých výsledkov môžeme minulý rok hodnotiť kladne

 

 

Vlaňajší rok 2020 bol takmer celý poznačený pandémiou koronavírusu. Na stránkach Podbrezovana ste nás v minulom roku priebežne informovali o dianí v našich španielskych dcérskych spoločnostiach Transmesa a TAP. Ako hodnotíte toto obdobie s odstupom času?

– V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol rok 2020 neštandardný a pre všetkých veľmi náročný. Aj naše španielske dcérske spoločnosti sa tak museli v jeho priebehu popasovať s dôsledkami pandémie koronavírusu. Dvojtýždňový lockdown španielskych priemyselných podnikov, ako aj protipandemické opatrenia v jednotlivých štátoch, výrazne ovplyvnili situáciu na našich predajných trhoch. Pokles objednávok znamenal výrazne zníženie objemov výroby, hlavne v druhom a treťom kvartáli, v priebehu ktorých sme museli pristúpiť k nevyhnutnému kráteniu pracovného času v obidvoch spoločnostiach. V treťom štvrťroku sa situácia postupne stabilizovala a výrazné zlepšenie v závere roka nám opäť umožnilo plné využitie výrobných kapacít.

Celkový objem výroby tak v uplynulom roku dosiahol 6 752 ton, respektíve 14,8 milióna metrov, čo v hmotnostnom vyjadrení predstavuje 21-percentný medziročný pokles. V dôsledku uvedených obmedzení vo výrobe sme výrazne znížili stav skladových zásob štandardných výrobkov a celkový obrat na úrovni 29,7 milióna eur tak zaznamenal o niečo nižší 14-percentný medziročný prepad. Aj napriek značnému podkročeniu finančného plánu bol za uvedených podmienok v spoločnostiach Transmesa SAU a TAP vykázaný konsolidovaný hrubý zisk na úrovni 610-tisíc eur. Naša dcérska spoločnosť Transmesa USA, Inc. opätovne navýšila objemy predaja brúsením finalizovaných profilov, ako aj predaj našich výrobkov na americkom trhu a pri 43-percentnom medziročnom náraste tržieb dosiahla hrubý zisk 607-tisíc amerických dolárov.

Popri dosiahnutých hospodárskych výsledkoch sme úspešne zrealizovali viaceré investičné akcie zamerané na zlepšenie technologických procesov a kvality, z ktorých najvýznamnejšou bola inštalácia deliacej linky ADIGE-TS72 v centrálnom sklade v Prémia de Dalt.

 

Popri dosiahnutých hospodárskych výsledkoch sme úspešné zrealizovali viaceré investičné akcie zamerané na zlepšenie technologických.

 

Vďaka našej stabilnej finančnej situácii a dlhoročnej dobrej spolupráci s bankami sa nám podarilo refinancovať emisiu podnikových dlhopisov z roku 2013 a za výhodných podmienok renovovať krátkodobé finančné zdroje, čo prispelo k zlepšeniu celkového cash flow. Aj vďaka tomu bola na februárovom valnom zhromaždení schválená výplata dividend v prospech jediného akcionára, ŽP a.s.

S odstupom času tak z hľadiska dosiahnutých výsledkov môžeme minulý rok hodnotiť kladne a sme radi, že napriek nevyhnutne prijatým úsporným opatreniam sa nám podarilo udržať všetkých kvalifikovaných pracovníkov, ako aj celkovú zamestnanosť v našich spoločnostiach.

 

Kontinuálna ťažná stolica Shumag-BEC 2 v Arenys de Mar, Transmesa SAU
Kontinuálna ťažná stolica Shumag-BEC 2 v Arenys de Mar, Transmesa SAU

 

Ako ste odštartovali nový rok?

– Nárast objemu zákaziek z posledného kvartálu pokračuje aj na začiatku nového roku. V januári sme dosiahli obrat na úrovni 3,6 milióna eur a zákazkovo máme naplnený celý prvý štvrťrok. Aktuálne tak prijímame objednávky na nasledujúce mesiace a verím, že sa nám podarí dosiahnuť potrebné objemy a udržať rentabilitu našich výrobkov aj pri aktuálnom prudkom náraste cien vstupných surovín.

 

Ako vyzerá aktuálna situácia v Španielsku?

– Nakoľko sa Španielsko od júna 2020 nenachádza v núdzovom stave, opatrenia na boj s pandémiou prešli do právomoci samospráv jednotlivých autonómnych spoločenstiev. Epidemiologická situácia sa v dôsledku výrazného uvoľnenia počas Vianoc a nového roku zhoršila. Od siedmeho januára tak boli v rámci Katalánska prijaté nové opatrenia s dôrazom na perimetrálne obmedzenie pohybu v rámci miest a obcí. Výnimkou sú len nevyhnutné dôvody a cesta do práce s potvrdením od zamestnávateľa. Na druhej strane však maloobchodné prevádzky fungujú v bežnom režime, deti sú od septembra v školách, reštauračné zariadenia sú v prevádzke v určených hodinách ráno a počas obeda. Testovanie PCR testami je lokálne v komunitách, respektíve v takzvaných bublinách, akými sú napríklad školské triedy.

Aj v takomto režime dochádza aktuálne po mesiaci k výraznému zlepšeniu a postupnému uvoľňovaniu. Preto dúfam, že sa situácia nezhorší ani po 14. februári, kedy sú naplánované voľby do regionálneho katalánskeho parlamentu a v nasledujúcich mesiacoch sa tak budeme môcť vrátiť k normálnemu životu.