S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

Pokiaľ neprevážia na trhu negatívne vplyvy, nemám obavy o úspešné napredovanie spoločnosti

 

 

Vlaňajší rok 2020 bol takmer celý poznačený pandémiou koronavírusu. Na stránkach Podbrezovana ste nás v minulom roku priebežne informovali o dianí vo vašej spoločnosti. Ako hodnotíte toto obdobie s odstupom času?

– So značnou dávkou úľavy môžem pracovný rok 2020 označiť ako úspešný. Po všetkých tých chmúrnych vyhliadkach počas prvých mesiacov „koronaéry“ nám síce pripravil viacero zaťažkávajúcich skúšok a nemilých prekvapení, tie sa nám však podarilo s väčšími či menšími stratami prekonať.

Asi najviac nám komplikovala život situácia okolo šírenia nového vírusu, ktorá nevyspytateľným spôsobom ovplyvňovala vzťahy nielen v obchodno-prevádzkovej oblasti, ale aj v súkromnom živote nás všetkých. Straty v ekonomickej oblasti boli a sú zvrátiteľné, v tej ľudskej však, bohužiaľ, môžu zanechať hlbokú a nezmazateľnú stopu.

Chcel by som zdôrazniť, že počas koronového obdobia sme pri rozhodovacích procesoch dávali zvýšený dôraz na dodržiavanie zásad a podmienok podporujúcich zdravie a akcieschopnosť našich zamestnancov. Čo je nemenej dôležité, snažili sme sa podávať do vnútra našej spoločnosti včasné a správne informácie, aby sme čo najviac eliminovali narastajúci stupeň neistoty v radoch našich zamestnancov.

Hlavné dôvody úspešných hospodárskych výsledkov spoločnosti za rok 2020 vidím, okrem spomenutej personálnej stabilizácie, v troch faktoroch. Prvým je skutočnosť, že sme aj počas najstriktnejších obmedzení neprerušili činnosť firmy. Druhým je upevnenie a rozšírenie portfólia odberateľov hlavnej komodity našej spoločnosti. Tretím je oživenie trhu po viac ako polročnom útlme spôsobenom šírením koronavírusu.

Vďaka týmto faktorom sme mohli investovať nielen do našich ľudských zdrojov, ale aj do technického, technologického a teritoriálneho rozvoja našej spoločnosti.

 

Niekoľko nových prírastkov do technického parku spoločnosti ŽP EKO QELET a.s.
Niekoľko nových prírastkov do technického parku spoločnosti ŽP EKO QELET a.s.

 

Ako ste odštartovali nový rok?

– Nenapadá ma iné slovo ako abnormálne. Ceny na trhoch s oceľovým šrotom sa vyšvihli do nepredstaviteľných výšok, ja osobne som ešte taký medzimesačný rozdiel v jeho cene nezažil. Situácia, pri ktorej srdce každého správneho obchodníka zaplesá, no na strane druhej je potrebné s rozvahou pripravovať podmienky na obdobie, kedy sa trh znormalizuje.

Priaznivú situáciu na trhoch nám výrazne skomplikovala porucha na elektrickej sústave strediska Hliník nad Hronom. Havária transformátora 22/6,3 kV značne nabúrala expedičné plány celej spoločnosti v mesiaci január. Našťastie sa nám podarilo vo veľmi krátkom čase nájsť riešenie zo zlej situácie a relatívne rýchlo obnoviť výrobu na šrédrovacej linke. Veľká vďaka patrí našim technikom, tiež špecialistom z materskej spoločnosti, konkrétne z prevádzok energetika a údržba, ako aj externým servisným partnerom.

 

Čo bude pre vás v tomto roku prioritou?

– Myslím si, že priorita bude udržať zamestnancov v zdraví. Každý z nás musí dodržiavať zásady prevencie a hygieny tak, aby čo najviac eliminoval nepriaznivé vplyvy šírenia koronavírusu. Zároveň sa ja osobne budem zasadzovať za informovanosť a komunikáciu do vnútra spoločnosti v oblasti vysvetľovania o vhodnosti a užitočnosti očkovania proti vírusu COVID-19.

V oblasti rozvoja spoločnosti máme viacero rozpracovaných akcií, ktoré smerujú k modernizácii technicko-technologického parku a k rozšíreniu pôsobnosti na nové teritóriá. Samozrejme, mnohé bude záležať na všeobecnej hospodárskej situácii na Slovensku a v Únii. Pokiaľ neprevážia na našich trhoch negatívne vplyvy a tendencie, nemám obavy o úspešné napredovanie našej spoločnosti.