Dychová hudba Železiarne Podbrezová oslávila významné jubileum

 

Dychová hudba Železiarne Podbrezová a mužský spevokol Lipka z Valaskej
Dychová hudba Železiarne Podbrezová a mužský spevokol Lipka z Valaskej. Foto: I. Kardhordová

V piatok, 19. októbra, sa v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej uskutočnil slávnostný koncert pri príležitosti 180. výročia vzniku Dychovej hudby Železiarne Podbrezová (DH ŽP), najstaršieho dychového telesa na Slovensku. Okrem našej dychovky vystúpil v úvode slávnostného večera aj pozvaný hosť, ktorým bol mládežnícky dychový orchester z Maďarska, konkrétne zo Slovenského Komlóša.

Divákov v sále kultúrneho domu v Podbrezovej v začiatku výborne naštartoval rezkými skladbami mládežnícky dychový orchester zo Slovenského Komlóša. V súčasnosti 60-členný orchester vedie už od roku 1983 skúsený dirigent Ján Krcsméri, ktorý je zároveň riaditeľom Základnej umeleckej školy v Slovenskom Komlóši. Mládežnícky dychový orchester hráva pravidelne nielen doma v Maďarsku, ale aj v zahraničí.

 

Podpredseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Marian Kurčík blahoželá Dychovej hudbe ŽP k významnému jubileu
Podpredseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Marian Kurčík blahoželá Dychovej hudbe ŽP k významnému jubileu. Foto: I. Kardhordová

Po hosťovi z Maďarska vystúpila už samotná oslávenkyňa – Dychová hudba Železiarne Podbrezová. Úvodnú skladbu Adama Hudeca s názvom Podbrezovská polka odohrala naša dychovka pod vedením bývalého kapelníka DH ŽP Jozefa Kráľa a zožala za ňu obrovský potlesk. Ten ostal až do konca vystúpenia rovnaký, postupne počas ďalších skladieb sa dokonca aj mierne stupňoval. Predstavil sa samozrejme aj súčasný dirigent Ján Jenča a pri dvoch skladbách držal taktovku kapelník Jakub Laco. V niektorých skladbách vystúpil spolu s našou dychovkou aj spevokol Lipka z Valaskej. Vystúpenie vyústilo do „standing ovation“ po poslednej odohranej skladbe, keď sa 180. ročnej dychovej hudbe ŽP dostal zaslúžený potlesk postojačky. Po koncerte na pódiu blahoželali našej dychovke viacerí gratulanti, medzi nimi aj podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP Ing. Marian Kurčík či starosta obce Podbrezová Mgr. Ladislav Kardhordó.

 

Mládežnícky dychový orchester zo Slovenského Komlóša
Mládežnícky dychový orchester zo Slovenského Komlóša objektívom I. Kardhordovej

 

V súčasnosti má DH ŽP 44 členov, prevažnú mieru tvoria zamestnanci ŽP a.s., ktorá je zároveň ich hlavným sponzorom. Okrem pravidelných príspevkov im tento rok dodali aj nové uniformy. S potešením môžeme konštatovať, že kolektív stále omladzujú žiaci základných a študenti stredných škôl. Rôznorodosť profesií prináša so sebou problémy, ktoré dôverne poznajú všetky amatérske kapely – ťažkosti s účasťou na skúškach a vystúpeniach. Napriek tomu dychovka stále funguje.

Opýtali sme sa štatutára DH ŽP a obidvoch dirigentov vystupujúcich orchestrov, ako sa pripravovali na slávnostný koncert k 180. výročiu založenia našej dychovky:

 

Vojtech Kotrán, štatutár DH ŽP

– Tento rok bol pre nás náročný, pretože sme vystupovali na viacerých podujatiach. Napríklad v Banskej Bystrici, kde sme hrali v amfiteátri, vystupovali sme aj na Radvanskom jarmoku na námestí, boli sme v Kolíne, čiže program bol toho roku veľmi bohatý. Pripravovali sme sa po celý rok a dnešný koncert je takým vyvrcholením našej činnosti k 180. výročiu. Tak ako každý rok, aj tento sa ešte chystáme vo vianočnom čase hrať koledy pre obyvateľov Podbrezovej, Štiavničky a Lopeja. Sme radi, že na náš slávnostný koncert prijal pozvanie hosť z Maďarska, mládežnícky orchester zo Slovenského Komlóšu. My sme u nich boli dvakrát a teraz sme ich pozvali sem do Podbrezovej.

 

Ján Krcsméri, dirigent mládežníckeho dychového orchestra zo Slovenského Komlóša

– V prvom rade ďakujeme, že sme dostali pozvanie od DH ŽP a že sme tu v Podbrezovej dnes mohli vystupovať. Máme viac ako dvadsaťročnú spoluprácu. Do programu sme povyberali skladby z nášho repertoára a verím, že sa všetkým páčili. V lete sme boli veľmi zaneprázdnení, boli sme v zahraničí v niekoľkých krajinách. Napriek tomu sme sa s veľkým entuziazmom a veľmi vážne pripravovali na tento koncert. Na záver by som chcel zaželať vašej dychovke aspoň ďalších 180 rokov, keď to môžem takto vtipne povedať. A samozrejme, ak už hovoríme vážne, tak prajem, aby DH ŽP aj naďalej existovala tu v Podbrezovej a aby túto peknú tradíciu dychovej hudby odovzdávali muzikanti z generácie na generáciu.

 

Ján Jenča, dirigent DH ŽP

– Rozhodne sme stavali repertoár a pripravovali sa tak, ako na koncert, ktorý je vyvrcholením a snažením všetkých tých pred nami. Čiže aj stavba repertoáru bola robená s tým, aby tam bolo aj niečo „archaickejšieho“ so spomienkou na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Samozrejme sme to vyvážili aj modernejšími vecami. Dbali sme na pestrosť aj v tom zmysle, že vystúpili sólisti alebo inštrumentalisti – speváci. Mohli ste vidieť a počuť takisto mužskú spevácku skupinu – spevokol Lipka z Valaskej. Pekným spestrením programu bol mládežnícky dychový orchester z Maďarska a sme radi, že prijali naše pozvanie. Pobudnú tu dva dni, aby sme si ich uctili tak, ako oni nás, keď sme boli u nich. Chceli by sme im to určite vrátiť, tú ich veľkú pohostinnosť, ktorou sú prísloveční. Po dnešnom koncerte budeme mať určite pauzu, aspoň krátku, čo si po tomto roku zaslúžia všetci. Samozrejme chystáme vianočný koncert a koledovanie pri závode a okolitých obciach, ako každý rok, kde chceme ľudí pozdvihnúť v predvianočnej atmosfére.