V čísle 18 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Zabojujme v závere roka o čo najlepší hospodársky výsledok

 

Vážení spolupracovníci,

do konca roka nám zostávajú štyri mesiace a v prvom rade vám všetkým ďakujem, že stanovené úlohy doposiaľ veľmi dobre plníme. Žijeme neuveriteľne turbulentnú dobu v podmienkach, ktoré absolútne nemáme pod kontrolou. Nepoznám nikoho, o kom by som mohol povedať, že súčasnú ekonomickú situáciu nepocítil na vlastnej koži.

Systém normálneho života, keď človek mohol plánovať, momentálne nefunguje. Šokujúcou pre našu spoločnosť je rýchlosť, s akou narástli ceny vstupných materiálov – od železnej rudy, feroprísad a všetkého, s čím prichádzame do styku. V železiarňach máme jedno obrovské šťastie. Filozofiou vedenia je už desaťročia snaha mať vstupné materiály v skladových zásobách minimálne na tri-štyri mesiace, prípadne aj na rok.

 

Vážení spolupracovníci,

v prvom polroku tohto roka sme hospodárili so stratou na úrovni 1,6 milióna eur. S ohľadom na súčasnú situáciu považujem tento výsledok hospodárenia za veľmi dobrý. V mojom ostatnom príhovore som vyslovil nádej na zlepšenie situácie do konca roka. Dnes musím konštatovať, že vynikajúcu robotu odviedli naši obchodníci, a to na strane vstupov i výstupov. Dokázali zabezpečiť všetko, čo potrebujeme, ale predovšetkým nastaviť ceny našich výrobkov tak, že na september máme objem výroby pokrytý zákazkami. Nesporne to pociťujú aj zamestnanci v prevádzkarňach. Cenový nárast, ktorý sme presadili na trhu, je enormný a aj preto bude hospodársky výsledok za september, pokiaľ splníme výrobné úlohy, veľmi dobrý. Ak nedôjde k neočakávanej situácii na strane vstupov, do decembra naplníme plán a kalendárny rok ukončíme s kladným hospodárskym výsledkom. Som presvedčený, že do Vianoc budú doplatené aj krátené prémie za prvý štvrťrok 2021 a je veľmi pravdepodobné, že vyplatíme aj vianočnú mzdu. Záver roka sa javí jednoducho lepšie a ak sa z tohto pohľadu pozeráme do budúcnosti, nepredpokladám, že dôjde k zásadným zmenám. Budeme robiť všetko pre udržanie a prípadne aj ďalšie zvýšenie cien našich výrobkov. Svet ich potrebuje, preto naši odberatelia musia zaplatiť cenu, ktorá vychádza z nákladového vzorca. Musíme bojovať o to, aby sme predávali so ziskom.

Rozumiem všetkým, ktorí hovoria, že ich nezaujímajú globálne problémy, ktoré majú dopad na našu spoločnosť. Každý pracovník totiž chce, aby bol patrične odmenený. A to chcem aj ja. Verte, vedenie našej spoločnosti robí všetko pre to, aby sme ľuďom mohli aj v tomto roku zabezpečiť nárast príjmu o tri-štyri, možno až o päť percent. Chceme totiž, aby naši zamestnanci boli adekvátne zaplatení.

Novinári mi vytýkajú, že moje vyhlásenia smerom k vláde Slovenskej republiky sú veľmi tvrdé. Myslím, že sú primerané a slušné na to, v akých podmienkach žijeme. Táto vláda v priebehu roka neurobila nič preto, aby ľudia, ktorí chodia do práce, mali nižšie odvodové zaťaženie, čo by ihneď pocítili na zvýšení čistej mzdy. Žiaľ, takto to bude vyzerať až do času, kým sa nenájde politik alebo politická strana, ktorá by urobila reformu štátnej verejnej správy. Štát musí „zastropovať“ výdavky. Nemôže byť filozofia akejkoľvek vlády postavená na tom, že keď budú chýbať peniaze, zoberieme ich priemyslu. V posledných mesiacoch som absolvoval niekoľko stretnutí s členmi vlády, počnúc jej premiérom až po ministra hospodárstva. Témy, ktoré spolu preberáme, sú pre nás dôležité, ale môžem vás ubezpečiť, im sa dvakrát nepáčia. Čo sa však nepáči nám, je napríklad cena elektrickej energie. Za energiu vyrobenú v malých vodných elektrárňach a paroplynovom zariadení platíme navyše poplatky, ktoré nám v minulosti stanovil štát. To ale nie je žiadna novinka. Štátni úradníci povedia, že to správne nie je, ale aby sa to zmenilo, musí sa zmeniť vyhláška. A viete, zmeniť vyhlášku v prospech priemyslu je ťažké. Ľahšie je zaviesť obmedzený pohyb občanov, pretože sa nám vyskytli prípady covidu. Politikom sa páči, keď je zákaz a ľudia sú ticho. Páči sa im aj to, keď firmy platia odvody do štátneho rozpočtu. Za minulý rok naša spoločnosť odviedla štátu viac ako 30 miliónov eur. Tento rok nebude iný. My sami dokážeme urobiť hospodársky výsledok vo výške niekoľkých miliónov. Musíme byť spokojní a štát sa tiež usmieva. No štát sme my. Kým jedna časť nesúhlasí, druhej sa to páči. Uvidíme, kedy sa to zmení. Aké je východisko z tejto situácie? Pre nás je jednoznačne dané. Sme spoločnosť s vlastným programom. Vďakabohu, nie sme závislí od štátu. Máme dostatok zákaziek a ak sa budeme riadiť tým, že výrobné úlohy splníme, vykážeme aj zisk, ktorý dokáže uspokojiť očakávania našich zamestnancov.

Pre ďalší rozvoj musíme aj investovať a modernizovať. Preto ma veľmi hnevá, keď nám Brusel odsúhlasil miliardy eur, ktoré by mali byť použité na udržanie zamestnanosti, prípadne modernizáciu a, žiaľ, musíme konštatovať, tieto peniaze nie sú čerpané.

Dnes je veľmi moderné hovoriť o uhlíkovej stope. Pripomínam, že Železiarne Podbrezová od roku 1990 po rok 2020 znížili uhlíkovú stopu o 53 percent. Na to môžeme byť všetci hrdí. V Bruseli žiadajú, aby do roku 2030 bola znížená stopa o 55 percent. My sme hutnícka spoločnosť, ktorá o sebe môže prehlásiť, že vyrába zelenú oceľ. Dosiahli sme to vďaka investíciám za posledných tridsať rokov a vďaka tomu, že máme neuveriteľne vyspelý pracovný kolektív. Vo vedení budeme určite vytvárať podmienky, aby sme mali čo najviac zdravých, odborne pripravených ľudí.

 

Vážení spolupracovníci,

veľmi ma trápia časté správy, že niekto z našich pracovníkov prišiel do práce pod vplyvom alkoholu. Viete veľmi dobre, že keď pracujete s kolegom, ktorý je pod vplyvom návykových látok, ste vo veľkom riziku, že sa vám môže niečo stať a dôjde k úrazu. Do práce nechodíme preto, aby sme z nej odišli zranení alebo nebodaj s trvale poškodeným zdravím.

Veľmi ma trápi, že nevieme prežiť polrok bez toho, aby sme nezistili prípady krádeže. Skúste sa aj na tento problém pozerať tak, že je pre nás neprípustné, aby si niekto neplnil úlohy, nebodaj ešte aby kradol. To, čo nám ukradnú, nám totiž chýba a my to musíme znovu kúpiť. A to sú ďalšie zbytočné náklady.

Na poradách počúvam, že nám chýba okolo 130 ľudí. My ich môžeme hľadať, ale musíme ich aj zaúčať a to niečo stojí. Preto som veľmi vďačný trom desiatkam zamestnancov z údržby, ktorí boli ochotní prestúpiť a pomôcť spoločnosti vo výrobe. Myslím si, že je správne, keď aj naši technicko-hospodárski pracovníci vypomáhajú vo výrobe. Viete, žijeme a budeme žiť len z peňazí, ktoré zarobíme.

 

Vážení spolupracovníci,

ak hovorím, že chceme mať zdravých zamestnancov, snažíme sa preto aj niečo urobiť. Cieľom našej komunikácie so zdravotnými poisťovňami je snaha o maximum služieb pre našich ľudí. Výrazne sa zlepšila spolupráca so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Do konca mesiaca september máte čas na zmenu zdravotnej poisťovne. Je ale každého osobná vec, v ktorej poisťovni je. Ak by sa ale vývoj uberal ktorýmkoľvek smerom, základom všetkého bude VšZP. To neznamená, že nekomunikujeme aj s poisťovňou Dôvera alebo že nám nevychádza v ústrety. Nepoznám vaše názory na plnenie si povinností jednej alebo druhej zdravotnej poisťovne. Viem však, že veľa prípadov, keď sme žiadali o pomoc VšZP pre našich zamestnancov, keď napríklad potrebovali lieky, ktoré sa nedajú zabezpečiť bežnou cestou, táto poisťovňa nám vyšla vždy v ústrety. V spolupráci so VšZP pripravujeme posilnenie poskytovaných služieb NsP v Brezne, n.o. nielen pre našich zamestnancov, ale pre celý región. Ak sa nič nepredvídané nestane, je veľmi pravdepodobné, že v najbližších týždňoch bude k dispozícii nová moderná magnetická rezonancia. Najmodernejšia, akú spoločnosť Siemens vyrobila.

Teraz je v móde hovoriť o nemocniciach, pretože ministerskí úradníci pripravili návrh a chcú ich rozdeliť do piatich skupín. Z niektorých plánujú urobiť koncové nemocnice, ktoré nebudú mať všetky oddelenia a budú slúžiť len ako doliečovacie zariadenia. Je potrebné brať do úvahy, že Brezno je spádová oblasť so 70 tisíc obyvateľmi. Keď si prirátame rekreantov a chatárov, ktorí v regióne pribúdajú, toto číslo sa vyšplhá až na 100 tisíc obyvateľov. Je evidentné, že pre takýto počet obyvateľov by nemocnica mala ostať nemocnicou. Tým, ktorí o tom rozhodujú, nezáleží na tom, či v Brezne bude nemocnica alebo nie. Sú od nás ďaleko a neuvedomujú si, že možno aj oni raz budú odkázaní na zdravotnú starostlivosť tejto nemocnice. Verím, že spolu s primátorom mesta Brezno, riaditeľom nemocnice a kolegami z vedenia sa nám podarí vyhrať boj o to, aby NsP v Brezne zostala nemocnicou.

 

Vážení spolupracovníci,

pozerajme na nasledujúce mesiace ako na príležitosť, kedy môžeme ešte zabojovať o dobrý hospodársky výsledok. Základné podmienky máme nastavené vďaka pracovníkom odboru zásobovania a odboru predaja a marketingu. Využime túto situáciu, aby sme si upevnili postavenie na európskych a svetových trhoch. Naše výrobky patria kvalitou k svetovej špičke a tak sú nastavené aj ich ceny. Boj s odberateľmi nie je a nebude jednoduchý. Som však presvedčený, že ak sme boli doteraz úspešní, budeme aj naďalej. To, ako budeme hodnotiť rok za štyri mesiace, je len v našich rukách. Dovoľte, aby som vám poprial veľa dobrého zdravia a veľa síl, aby sme všetky úlohy zvládli. Vy máte jedinú povinnosť. Vyrobiť to, čo chce od nás svet kúpiť. Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby všetko fungovalo a v konečnom dôsledku, aby ste vy boli spokojní.

Nechcem a ani nemôžem komentovať správy prezentované v médiách o prichádzajúcej tretej vlne covidu. My sme sa v čase pandémie o svojich ľudí postarali, dostali vitamíny a pozitívne testovaných sme zabezpečili liekmi na posilnenie imunity. Počas uplynulých dvoch mesiacov bol pokoj, vláda nevládla, pandemická komisia nezasadala. Zrazu chcú opäť niečo riadiť. Netuším, čo pre nás pripravia, no chcem vás ubezpečiť, že my pôjdeme našou, podbrezovskou cestou. Tá hovorí, že sa o vás postaráme a budeme vám pomáhať.

K tomu si poprajme veľa síl.