V čísle 13 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Aj v budúcnosti chceme byť prínosom pre ŽP Group

 

S Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo, a.s.

 

Za stotridsať rokov prešla kalinovská šamotka rôznymi etapami vývoja, od účastinnej spoločnosti cez štátny podnik Slovenské magnezitové závody, Žiaromat, štátny podnik až po začlenenie do ŽP Group. Foto: Žiaromat Kalinovo

 

Pán riaditeľ, na úvod, ako ste prežili uplynulé mesiace poznamenané koronakrízou?

– Rovnako ako všetkých, aj nás kríza ovplyvnila. Možno to bude znieť divne, ale jej dopady na našu spoločnosť boli na jej začiatku aj pozitívne. S pribúdajúcim časom však prevládajú už tie negatívne. Koncom marca a začiatkom apríla sme pocítili nárast objemu zákaziek, ktorý bezpochyby súvisel so zvýšenou mierou neistoty, spôsobenou koronakrízou. Aj napriek tejto komplikovanej situácii sa nám nakoniec podarilo dosiahnuť plánované výsledky za prvý kvartál tohto roku. Od mája, a aj v júni, sme už však naplno pocítili pokles zákaziek pre výrobu. Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zhoršila až natoľko, že sme požiadali o pomoc štát prostredníctvom jedného z opatrení v rámci projektu „Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom“.

V ostatnom rozhovore pre Podbrezovan ste uviedli, že sa budete snažiť udržať si portfólio dlhodobých odberateľov. To si želajú dnes všetci. Ako sa vám v tomto smere darí?

– Tento cieľ je pre nás stále prioritou. Zatiaľ sme v súvislosti s koronakrízou žiadneho z dlhodobých obchodných partnerov nestratili. Samozrejme, objem dodávaných produktov poklesol naprieč celým sortimentom. Najviac to cítime pri šamotových stavivách, na výrobu ktorých je naviazaných najviac našich zamestnancov. Navyše, každý z nových kontraktov a tendrov je pod silným konkurenčným tlakom, hlavne v cenovej oblasti. Vplyvom nedostatku výrobných zákaziek sme museli prijať aj opatrenia, ktoré ovplyvnili pracovný režim. Po dohode, zamestnanci v mesiacoch máj a jún čerpali vo zvýšenej miere dovolenky.

V týchto dňoch si pripomínate 130. výročie vzniku. Žiaruvzdornosť kalinovských ílov sa začala využívať na sklonku devätnásteho storočia a do tohto obdobia siaha aj vznik Závodu na výrobu šamotu v Kalinove (1890). Za stotridsať rokov prešla kalinovská šamotka rôznymi etapami vývoja, od účastinnej spoločnosti cez štátny podnik Slovenské magnezitové závody, kedy bol výrobný program preorientovaný na kachľové a sporákové vložky a liací materiál, až po Žiaromat, štátny podnik. V roku 2004 bola spoločnosť začlenená do ŽP GROUP. Ak sa nemýlim, základom výroby zostala výroba žiaruvzdorných materiálov s hlavnou výrobou šamotu. Čo zaželáte spoločnosti k jej výročiu?

– Tak, ako hovoríte, Žiaromat prešiel vo svojej histórii rôznymi etapami. Dnes už dávno nie je spoločnosťou, v ktorej by bola nosnou výroba šamotu. Po majetkovom vstupe ŽP do spoločnosti Žiaromat došlo postupne k výraznému rozšíreniu portfólia vyrábaných produktov. Z pohľadu ekonomického prínosu pre spoločnosť je dnes ťažiskovým sortimentom výroba MgO-C stavív, žiaruvzdorných hmôt, žiarobetónov, žiarobetónových prefabrikátov a syntetických trosiek.

Takže, naše priania pre Žiaromat do ďalších rokov sú, aby spoločnosť bola dostatočne konkurencieschopná v dnešnom turbulentnom období, aby sa so svojimi výrobkami aj naďalej presadzovala na domácom a zahraničných trhoch, aby bola garantom zamestnanosti, stability a rozvoja v regióne a v neposlednom rade, aby jej hospodárske výsledky boli prínosom pre celú ŽP Group.