Andrzej Wolak: Naším cieľom je udržať si zákazníkov a dosiahnuť čo najlepšie výsledky

Slovrur je výhradný zástupca Železiarní Podbrezová a.s. na poľskom trhu. Obchoduje najmä s oceľovými rúrami a rúrovými tvarovkami. Svoju obchodnú stratégiu má postavenú na odbornosti svojich predajcov, kvalite výrobkov materskej spoločnosti Železiarne Podbrezová a širokej sieti konsignačných skladov vo viacerých poľských mestách. Strategické rozmiestnenie obchodných prevádzok tak umožňuje bezproblémový prísun tovaru k zákazníkom.

O výsledkoch v prvom polroku 2023, plnení plánov a prioritách do najbližšej budúcnosti sme sa zhovárali s Andrzejom Wolakom z obchodného úseku spoločnosti Slovrur.

Máme za sebou prvých šesť mesiacov aktuálneho roku. Ako by ste ich charakterizovali?

– Prvý polrok bol určite iný ako ten predchádzajúci. Trend sa obrátil, ceny začali klesať a čo je najhoršie, pokles zaznamenal aj dopyt. Klesajúce ceny, na rozdiel od toho, ako by sa zdalo, nenabádajú k nakupovaniu, ale spôsobujú neistotu a upúšťajú od nakupovania v očakávaní ešte nižších cien. Po určitom čase začnú veľkoobchodníkom prinášať skutočné straty, ak je rovnaký tovar zakúpený za vyššie ceny v skladoch. Je síce pravdou, že všeobecný klesajúci trend cien všetkých tovarov, vrátane palív a energií, je mierou poklesu inflácie, ale ak nasleduje stagnácia, nie je to útecha. O to horšie, ak ide o celosvetový trend.

Darí sa vám, napriek nepriaznivej situácii, napĺňať plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?

– Situáciu potvrdzuje portfólio zákaziek, ktoré v Podbrezovej realizujeme. Kým v minulom roku neboli s plnením plánov problémy, v tomto sa už objavili. S klesajúcim dopytom trhu po valcovaných rúrach, v prvej polovici roku 2023, sa nám podarilo získať zákazky na necelých 80 percent plánovaného množstva, na presné rúry okolo 75 percent a na „kolená“ len o niečo viac ako polovicu plánu. Čo je však horšie, z mesiaca na mesiac bol zaznamenaný aj klesajúci trend. Obávam sa, že tento trend, čiže nálada neochoty nakupovať a investovať, môže ešte nejaký čas pokračovať. Ťažko povedať, ako dlho to bude trvať a kedy môže nastať zlom.

Možno niektoré faktory nie sú striktne ekonomické, ale politické. S národným plánom obnovy sme stále v spore s Európskou úniou. Keby sa tieto nemalé peniaze objavili v ekonomike, niečo by sa mohlo zmeniť. Nehovorím, že by boli vynaložené na nákup oceľových rúr, ale mohli by zlepšiť všeobecnú náladu na trhu. Druhou otázkou sú blížiace sa voľby do parlamentu a senátu na jeseň. Časy, keď takéto udalosti spôsobovali turbulencie na trhu, kurzoch či burze, sú už dávno preč. Mám na mysli pozastavené investície, rekonštrukcie a neistotu súvisiacu s týmito voľbami. Mnohé rozhodnutia, ktoré by mohli čo i len mierne podporiť ekonomiku, sú odložené na čas po voľbách.

Čo bude pre vás prioritou v nasledujúcich mesiacoch?

– Naším cieľom na druhý polrok je udržať si zákazníkov a dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Z tohto malého dopytu musíme dostať čo najviac na svoju stranu, pričom máme k dispozícii dva základné nástroje, ktorými nás „matka huta“ vybavuje – cenu a kvalitu, ako produktu, tak aj služby. Dúfam, že to budú konkurenčné nástroje, pretože boj s palicou proti šabli nezvládne ani ten najlepší šermiar. Existuje príslovie, ktoré cituje Lee Child vo svojich románoch a ktoré sa zdá byť primerané súčasným okolnostiam: „Očakávaj to najlepšie, priprav sa na najhoršie.“ Neupadneme do apatie a skľúčenosti, ale urobíme, čo musíme. Optimizmus dokáže v neistých časoch veľa, no je potrebné byť pripravený na všetky okolnosti.