Vyžrebovanie víťaza vianočnej krížovky

 

V poslednom minuloročnom čísle Podbrezovana sme vyhlásili súťaž vo vianočnej krížovke. Tajnička ukrývala dokončenie textu: „…srdci, určite ich nenájdeš pod stromčekom.“

Zo všetkých zapojených čitateľov, ktorí správne vylúštili vianočnú krížovku a odpoveď nám poslali do redakcie, sme vyžrebovali Ivana Šeba z Tcú.

Výhercovi srdečne blahoželáme. Výhru si môže prísť prevziať do redakcie Podbrezovana. Cenu do súťaže venoval generálny riaditeľ ŽP Informatika Ing. Ján Gaboň.