Najväčší veľtrh práce Job Expo ukázal aj nevyhnutnú cestu výchovy a prípravy žiakov

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v dňoch 16. – 17. apríla v areáli agrokomplex Národné výstavisko v Nitre už 9. ročník Veľtrhu práce – Job Expo 2019 v spojení s 21. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2019.

 

Železiarne Podbrezová patria na Veľtrhu práce Job Expo k najväčším vystavovateľom
Železiarne Podbrezová patria na Veľtrhu práce Job Expo k najväčším vystavovateľom

 

Najväčší vystavovatelia, medzi ktorých nesporne patria aj Železiarne Podbrezová, okrem ponuky práce, ukázali aj nevyhnutnú cestu výchovy a prípravy žiakov na budúce povolanie prostredníctvom svojich škôl zapojených do duálneho vzdelávania. Naše školy sa prezentovali nielen pasívne, prostredníctvom propagačných materiálov a výrobkami, ale aj priamym aktívnym kontaktom našich žiakov, ktorí prezentovali možnosti štúdiá na našich školách. Informácie záujemcom sprostredkovali žiaci tretieho ročníka odboru mechanik mechatronik – Matej Jančík a Dávid Krnáč. Vybavenosť škôl sme propagovali aj prostredníctvom projektov zrealizovaných v SSOŠH ŽP ktoré boli financované zo zdrojov Európskej únie, ako napríklad „Vybudovanie mechatronickej modulárnej stanice a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“ alebo projektom uskutočneným v SGŽP „Aplikovanie inovatívnych metód do vyučovania prírodovedných predmetov, s cieľom prípravy žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti“.

Návštevníci výstavy prejavili záujem aj o základné kurzy zvárania a prípravné kurzy s úradnou skúškou, ktoré ponúka naša zváračská škola.

Vystavovatelia mali možnosť prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov. Uchádzači o zamestnanie našli na tomto veľtrhu vyše dvesto zamestnávateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí ponúkli voľné pracovné miesta „pod jednou strechou“.