Aj druhá liga je profesionálna súťaž

O súčasnej situácii v FK ŽP so športovým manažérom PaedDr. Michalom Budovcom

Michal_BudovecFutbalový klub Železiarne Podbrezová rozbehol jesennú časť nového súťažného ročníka veľmi dobre, keď našiel premožiteľa až v 5. kole v derby s Banskou Bystricou. Vzápätí sa naši futbalisti vrátili späť na víťaznú vlnu v súboji s dovtedy neporazenou Skalicou, vyhrali i ďalšie domáce súboje, no v posledných dvoch majstrovských zápasoch predsa len našli premožiteľov. V doteraz poslednom majstrovskom kole druhej ligy (10. októbra) mali železiari voľno a potom prišiel nečakaný zásah štátnych orgánov, ktoré prerušili súťaž na neurčito. Rovnaký osud postihol aj prvoligový rozpis zápasov našich mládežníckych družstiev, ktorí o prerušení súťaže vedeli ešte skôr, a to z dôvodu uzavretia denného štúdia stredných škôl a uzavretia internátov. K súčasnej situácii v našom klube, ako aj o rozhodnutiach štátnych orgánov, sa vyjadril športový manažér FK ŽP PaedDr. Michal Budovec.

V úvode zhodnoťte vývoj udalostí, ktoré viedli k predčasnému ukončeniu, resp. prerušeniu druhej ligy, v ktorej pôsobia aj muži FK ŽP.
– Dňa 14.októbra 2020 bolo vydané nové nariadenie na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) č. LP/8326/2020, ktoré pozastavilo druhú najvyššiu futbalovú súťaž.

Považujete rozhodnutie o pokračovaní majstrovských stretnutí Fortuna ligy a pritom zastavení súťaže zápasov druhej ligy za spravodlivé?
– Určite nie, a to, že dnes štát umožnil hrať kolektívne profesionálne súťaže iba piatim najvyšším súťažiam, považujeme za nelogické a diskriminačné. Aj druhá liga je profesionálna súťaž, ktorá sa doteraz hrala podľa toho istého manuálu ako naša najvyššia futbalová súťaž.

V čom sa líši organizovanie zápasov prvej a druhej ligy, mimo súčasnej epidemiologickej situácie? Veď aj počas prvej vlny dostala druhá liga, súčasne s prvou, výnimku a zápasy minulého ročníka sa nakoniec dohrali.
– Organizovanie zápasov prvej a druhej ligy sa nelíši v ničom a preto nerozumieme, prečo nemáme žiadne vysvetlenie a ani argumenty, v čom je naša súťaž iná ako najvyššia a prečo by sme mali byť väčšie riziko z pohľadu šírenia nákazy a mali mať pozastavenú športovú činnosť

Mnohé kluby ohlasujú do budúcnosti problém s udržaním kádra, ako aj s fungovaním klubu ako takého. Ako sa súčasná situácia pretavila do fungovania nášho klubu? Je vôbec opodstatnené ďalej trénovať?
– Slovenský futbalový zväz (SFZ) vydal usmernenie k opatreniu ÚVZ SR, s ktorým tiež nie sme stotožnení a bol som ho osobne pripomienkovať na SFZ, lebo toto usmernenie neodporúča využívať vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, ale hlavne povoľuje v rovnakom čase a priestore trénovať maximálne 6 osobám (napr. 5 hráčov a tréner alebo 6 hráčov), čo je pre futbal veľmi limitujúce.

V stanovisku Asociácie klubov druhej ligy sa hovorí aj o možnosti ukončenia zmlúv profesionálnych športovcov, aby výpadok financií klubom pomohol získať späť štát, a to aj prostredníctvom úradu práce formou podpory v nezamestnanosti. Aký je Váš názor na podobné kroky?
– Ak od vlády nepríde pre kluby finančná kompenzácia ešte za prvú a nie to ešte aj za druhú vlnu, určite sa viaceré kluby uchýlia aj k tomuto kroku. Nie som s týmto názorom veľmi stotožnený a preto za klub FK ŽP neustále žiadame kompetentné orgány o stanovisko ako ďalej postupovať a ako sa uchádzať o kompenzácie nákladov znášaných klubom.

Ako vidíte vývoj situácie do budúcnosti? Predpokladáte ešte v tomto roku spustenie majstrovských stretnutí druhej ligy? Bude podľa vás súťaž krátená alebo do nej opäť zasiahnu aj orgány riadiace druhú ligu?
– Na stretnutí Predstavenstva Asociácie klubov druhej futbalovej ligy (AK II. FL), ktoré sa uskutočnilo na pôde SFZ 15. októbra sme sa zhodli, že chceme druhú ligu dohrať a opakovane žiadať ÚVZ SR o uvoľnenie nariadenia z dňa 14. októbra. Najbližšie stretnutie AK II. FL sme si stanovili na termín 5. novembra, kde sa rozhodne, či dohráme zvyšné zápasy jesennej časti druhej futbalovej ligy alebo ich odložíme na jarnú časť. Dôležité je však aj spoločné uznesenie, že v prípade zlých terénov sa majstrovské zápasy druhej ligy môžu odohrať aj na certifikovaných umelých povrchoch. To znamená, že aj v prípade odloženia zápasov na jar môžeme odohrať majstrovské zápasy už vo februári.

Predpokladáte aj reorganizáciu súťaže, ak sa viaceré kluby odhlásia zo súťaže v novom kalendárnom roku?
– Reorganizácia súťaže môže nastať až po skončení súťaže, to je po 30. júni 2021 a ešte o nej musí rozhodnúť Konferencia SFZ, takže reorganizáciu súťaže nepredpokladám ani po odhlásení niektorých klubov.

Zmeny, ktoré priniesol šíriaci sa koronavírus, obmedzili aj fungovanie našej mládeže. Dajú sa súťaže žiakov a dorastencov porovnať so situáciou v našom áčku? V čom je situácia odlišná?
– Situácia pri mládeži je totožná s Áčkom, ešte by som povedal, že aj komplikovanejšia, lebo hráči v momentálnej situácii nemôžu byť ubytovaní na školskom internáte a to nám neumožňuje, hlavne v kategóriách dorastencov, vykonávať ani tréning po skupinách. Na SFZ náš klub predložil aj požiadavku uvoľnenia internátov pre športovcov futbalových akadémií, samozrejme v súlade dodržiavania sprísnených hygienických opatrení.

Ak sa situácia ustáli a študenti sa vrátia do školy a na internát, ako vidíte ich ďalšie futbalové napredovanie? Myslíte, že ešte stihnú odohrať aj zápasy vo svojich kategóriách?
– Aj v mládežníckych kategóriách sa snažíme postupovať podobne ako pri druhej mužskej lige. Čo sa týka ich futbalového napredovania, každý hráč aktuálne trénuje podľa individuálneho tréningového plánu vypracovaného trénerom a kondičným trénerom. Pevne verím, že v čo najkratšom čase budeme môcť opäť spoločne trénovať na ihrisku.

Súčasnému tréningovému nastaveniu našich hráčov v jednotlivých kategóriách sa budeme venovať v ďalšom čísle podnikových novín, no myslíte si, že aktuálne opatrenia zasiahnu aj do formy našich hráčov? Aké môžu byť dôsledky prerušenia kolektívneho tréningového procesu a budúcnosti futbalistov?
– Súčasné opatrenia určite zasiahnu do formy nie len našich, ale všetkých hráčov, lebo individuálny a skupinový tréning tvoria len časť tréningového mikrocyklu. Dlhodobejšia absencia kolektívnych tréningov spôsobí pokles športovej formy a technicko-taktických a kondičných schopností.

Jesenný pohľad na štadión Zelpo arény a výhľad z tribúny je úchvatný a iste by si ho vychutnalo viacero fanúšikov aj počas zápasov druhej ligy, žiaľ, súčasná situácia túto možnosť neponúka.                                                                                 Foto: A. Nociarová