Predstavujeme vám

„Som hrdý na svojich kolegov“

 

Do funkcie vedúceho odboru zásobovania bol menovaný 1. októbra 2020  Ing. Ján BANAS ml., ktorého sme požiadali o rozhovor.

Pán inžinier, kedy ste prišli do ŽP a.s. a čo bolo pre vás motiváciou nastúpiť práve sem?

– Do železiarní som nastúpil v októbri 2010, ale svoju prvú skúsenosť som mal počas vypracovania diplomovej práce. Jedným z rozhodujúcich faktorov bolo, že ŽP a.s. je stabilná spoločnosť.

Vaše prvé pracovisko?

– Po vyštudovaní podnikového manažmentu, zameranie riadenie výroby, som nastúpil na pozíciu asistent výrobného riaditeľa. Počas pôsobenia na tejto pozícii som absolvoval adaptačný proces, v rámci ktorého som sa oboznámil s činnosťou všetkých prevádzkarní, odborov a dcérskych spoločností.

A ďalšie posty?

– V roku 2013 som bol preradený na pozíciu asistent ekonomického riaditeľa a vykonával som controlling dcérskych spoločností ŽP EKO QELET a.s. a KBZ s.r.o.. S obchodovaním so šrotom som sa prvýkrát stretol počas strednej školy, keď som si predajom šrotu zarobil na prvý horský bicykel. Možno mi to bolo osudným a po deviatich mesiacoch som sa stal špecialistom pre nákup šrotu. Odbor nákupu šrotu bol zlúčený s odborom zásobovania a to boli moje prvé kroky do rodiny zásobovačov. Postupne som bol menovaný ako druhý zástupca vedúceho odboru, prvý zástupca vedúceho odboru a v marci tohto roku som bol poverený vedením odboru.

Znamená to, že problematiku odboru už poznáte. Plánujete zmeniť niečo v doposiaľ zaužívanom systéme práce?

– Myslím si, že víziou každého nového vedúceho je zefektívniť staré dlhoročne zaužívané postupy. Čaká nás modernizácia systému MTZ, s ktorým každodenne pracujeme od roku 2004. Mojou snahou bude aj utužovanie kolektívu, v čom nám tento pandemický rok nepomáha. No verím, že nájdeme spôsob, pretože dobré medziľudské vzťahy sú základom efektívnej práce. Som hrdý na svojich kolegov a ďakujem vedeniu ŽP a.s. za možnosť pracovať v kolektíve zásobovania.

Čo považujete v tomto momente za prioritu nasledujúcich dní, týždňov či mesiacov?

– Tento rok je výrazne poznačený pandémiou koronavírusu, čo sa odzrkadlilo aj na nižšom objeme zákaziek a problémoch pri dodávkach vstupov a náhradných dielcov. Prajem si, aby vláda robila správne kroky proti šíreniu koronavírusu a podporovala podnikateľov v takej miere, aby neboli ohrozené pracovné miesta a investície, lebo iba vďaka kvalitnej pracovnej sile a investíciám môže byť Slovensko konkurencieschopné.

Čo najradšej robíte, ak nie ste v práci?

– Myšlienky, ako prácu urobiť dokonalejšie, rýchlejšie, efektívnejšie, idú v hlave neustále, ale v súčasnosti svoj voľný čas najradšej trávim s našou šesťmesačnou Laurou, ktorá mi vždy zlepší náladu a privedie ma na iné myšlienky.

Železiarne Podbrezová si v tomto roku pripomínajú významné jubileum. Čo im zaželáte k sviatku?

– K jubileu im prajem veľa ďalších úspešných rokov, aby mali dostatok zákaziek a prosperovali ďalších 180 rokov.