Víťaz dvadsiateho prvého kola čitateľskej súťaže

 

Vyžrebovali sme víťaza dvadsiateho prvého kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu založenia podbrezovských železiarní. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že vedenie odovzdalo privatizačný projekt na transformáciu podbrezovských železiarní na akciovú spoločnosť 30. októbra 1991. Správne odpovedal aj Adrián Vrbovský z ťahárne rúr. Získava darčekovú tašku, ktorú do súťaže venoval Ing. Roman Veverka, generálny riaditeľ ŽP EKO QELET. Výhercovi blahoželáme a cenu si môže prevziať v redakcii (t.č. 645/2711 resp. 645 2714).