Súťaž medzi zmenami – ťaháreň rúr

Víťazným kolektívom sa stala zmena „D“

 

Víťazná zmena objektívom V. Kortána
Víťazná zmena objektívom V. Kortána

 

Už ôsmy rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže v ťahárni rúr nás informoval Ing. Václav Kortán, špecialista pre systém kvality:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom roku?
– Rok 2018 bol špecifický vysokým pracovným nasadením a stúpajúcimi požiadavkami zákazníkov na kvalitu našich výrobkov.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?
– Stále platia pôvodné kritériá ako po minulé roky. Pred rokom sme ich mierne prehodnotili a zvýšili nároky, ale v podstate sú stále tie isté. Tento rok boli zvýšené nároky na kvalitu.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
– Súťaž zmien v minulom roku bola najviac ovplyvnená už spomenutým vysokým pracovným tempom.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2018?
– Víťazným kolektívom v prevádzkarni ťaháreň rúr za rok 2018 sa stala zmena „D“ zo strediska žíhacích pecí výroba 2, ktorá pracuje pod vedením predáka Jozefa Šťavinu.

Čo postavilo víťaznú zmenu do popredia pred ostatné kolektívy?
– Víťazný kolektív sa aktívne zapojil do snahy maximalizovať využitie strojného a technického vybavenia na svojom pracovisku, vďaka „čomu sa mu pri stabilne vysokej úrovni kvality podarilo dlhodobo udržať výkonový náskok pred ostatnými zmenami.