Dychovka v nových priestoroch, s novým dirigentom

 

Dychová hudba Železiarne Podbrezová pokračuje vo svojej činnosti v nových priestoroch. Začiatkom apríla bola presťahovaná do Domu kultúry v Podbrezovej. V súčasnosti má naša dychovka tridsaťpäť členov. Orchester tvoria zamestnanci ŽP a.s., študenti okolitých škôl, vrátane konzervatória v Banskej Bystrici, ale aj dôchodcovia – poväčšine bývalí zamestnanci ŽP a.s. Členovia orchestru skúšajú dvakrát do týždňa, a to v utorok a štvrtok. Nácviky bývajú na javisku, kde bolo pre dychovku prispôsobené aj osvetlenie.

 

Skúška Dychovej hudby Železiarne Podbrezová v priestoroch Domu kultúry v Podbrezovej. Foto: I. Kardhordová
Skúška Dychovej hudby Železiarne Podbrezová v priestoroch Domu kultúry v Podbrezovej

 

Viac nám situáciu priblížil Ivan Kaša, člen Dychovej hudby Železiarne Podbrezová:

– Všetko začalo vlani v jeseni, kedy Dychová hudba Železiarne Podbrezová slávnostným koncertom oslávila 180. výročie svojho vzniku už v novom šate. Nové uniformy vynikali na mladých i starších členoch hudobného spolku a dotvárali tak slávnostnú atmosféru samotného vystúpenia. Na výročnom koncerte sa zúčastnili aj členovia Predstavenstva ŽP a.s. vrátane jeho predsedu Ing. V. Sotáka, ako aj predstavitelia okolitých obcí a ľudia zo spoločenského i kultúrneho života blízkeho okolia. Už vtedy sa ukázalo, že vedeniu podniku záleží i na kultúrnom dianí ako súčasti sociálneho programu pre zamestnancov podniku a okrem zabezpečenia nových uniforiem ponúkli pomoc i pri poskytnutí nových priestorov na aktívnu činnosť nášho hudobného telesa. V spolupráci s prevádzkarňou centrálna údržba a firmou SUNIK boli prispôsobené priestory Kultúrneho domu v Podbrezovej pre potreby kvalitnej prípravy orchestra. V apríli sme sa „zabývali“ do kultúrneho domu.

Štatutár DH ŽP Vojtech Kotrán s členom DH ŽP Ivanom Kašom v novej kancelárii. Foto: I. KardhordováV súčasnosti naše nácviky prebiehajú na javisku – v kinosále, kde je zreteľne počuť každý tón jednotlivých hráčov orchestra, čiže aj akustické podmienky sa nám zlepšili. Ostáva dotiahnuť nejaké detaily a môžeme odštartovať ďalšiu sezónu účinkovania na rôznych prehliadkach, vystúpeniach či programoch.

Chceli by sme aj touto cestou poďakovať Predstavenstvu Železiarní Podbrezová a.s. a Nadácii Železiarne Podbrezová za finančnú podporu, pretože bez ich pomoci by naša dychovka nebola schopná existovať.

Ďalšou novinkou je, že Dychová hudba Železiarne Podbrezová má od novembra 2018 nového dirigenta, ktorým je Jakub Laco. Po jednom z nácvikov sme mu položili niekoľko otázok:

V pozícii dirigenta ste nahradili Jána Jenču, no našu dychovku ste viedli už vlani na slávnostnom koncerte pri príležitosti 180. výročia založenia Dychovej hudby Železiarne Podbrezová. Mohli by ste sa nám na úvod v krátkosti predstaviť a povedať, ako ste sa dostali k našej dychovke?

– K podbrezovskej dychovke som sa dostal úplnou náhodou, no kolektív mi hneď prirástol k srdcu. Pochádzam z okolia Prievidze, kde som pôsobil ako pedagóg a organizačný vedúci orchestra pri ZUŠ Bojnice. Do podbrezovskej dychovky ma ešte v roku 2015 zavolala, dnes už moja priateľka, Barbora Simanová a šlo pôvodne len o jednorazový záskok. V tej dobe bol kapelníkom Richard Bunda. Keďže som sa medzičasom presťahoval do Banskej Bystrice kvôli práci, moje návštevy v podbrezovskej dychovke boli stále častejšie, no stále len ako hráč na pozaunu či tenor. Keďže na vysokej škole som študoval hudobnú kompozíciu a dirigovanie, vtedajší kapelník Ján Jenča ma kvôli vzdelaniu a dostatočnej fundovanosti poveril občasným zastupovaním jeho miesta. Keďže podbrezovská dychovka nebola jeho jediná aktivita, začal mať pocit, že jej nemôže venovať dostatok času. Preto sme sa spolu s organizačným vedením orchestra dohodli, že prevezmem vedenie tohto telesa po Jánovi Jenčovi.

Čo hovoríte na podmienky, ktoré sú vytvorené pre dychovú hudbu tu v Podbrezovej a ako sa zatiaľ cítite v pozícii nového dirigenta?

– Podmienky pre vývoj dychovej hudby sú priaznivé a veľmi sa teším z podpory, ktorú dostávame od podniku. V pozícií dirigenta sa cítim veľmi dobre. Naozaj mám úprimne rád kolektív, s ktorým mám možnosť spolupracovať. Prijali ma za svojho, aj keď som prišiel len pred nedávnom, ako úplne cudzí človek.

Čo je vašou prioritou pri vedení DH ŽP a aké sú vaše plány do budúcnosti?

– Veľmi sa teším z toho, že do orchestra sa dostáva i mládež, ktorá nezanevrela na dychovú hudbu. Okrem omladenia kolektívu chceme pracovať aj na omladení repertoáru. Myslím si, že repertoár, ktorý sa v orchestri doteraz hral, osloví predovšetkým strednú a staršiu generáciu, preto by sme sa chceli zamerať aj na modernejšiu hudbu, aby sme boli schopní osloviť svojim repertoárom všetky vekové kategórie. Možno sa nám to podarí už pri najbližšom vystúpení v Lučenci, na ktoré sa úprimne tešíme.