Pri hlavnej vrátnici v starom závode zvýšte pozornosť

 

Stavebné práce objektívom A. Nociarovej
Stavebné práce objektívom A. Nociarovej

 

Dňa 22. júla začali pred hlavnou vrátnicou starého závodu stavebné práce súvisiace s rozšírením jazdného pruhu pre motorové vozidlá. Vzhľadom na obmedzenie na stavenisku, na ceste a na chodníku pre peších pred vrátnicou, žiadame okoloidúcich o zvýšenú opatrnosť pri prechode týmto územím.