S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE Bohemia, a.s.

„Pre zaistenie patričného objemu zákaziek vyvíjame maximálne úsilie“

 

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti? 
– Hodnotím ho pozitívne. Keď sa obhliadnem za prvým polrokom 2019 môžem konštatovať, že sa našej spoločnosti na českom trhu podarilo splniť obchodný plán, ktorý bol stanovený. Zodpovedajú tomu aj čísla predaja. Výnimku tvorí predaj kontinuálne odlievaných oceľových blokov do spoločnosti Moravia Steel a.s., kde už v závere druhého štvrťroku došlo k utlmeniu dodávok.

Pre ilustráciu uvediem predaj jednotlivých komodít za uvedené obdobie:
– kontinuálne odlievané oceľové bloky – 10 456 ton,
– valcované rúry za tepla – 6 471 ton,
– presné ťahané rúry za studena – 3 532 ton,
– hutnícka druhovýroba – 580 ton,
– rúrové navarovacie oblúky a redukcie – 92 ton.

Darí sa vám napĺňať plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?
– Situácia na trhu s hutníckym materiálom v prvej polovici roka nebola zďaleka taká jednoduchá, ako by mohli naznačovať uvedené čísla, a to najmä v oblasti sortimentu valcovaných rúr. Práve v tomto období sa začali nepriaznivo prejavovať nadnárodné ekonomické udalosti – ako zavedenie nového cla medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou, nestabilita v súvislosti s odložením Brexitu a tiež napríklad znižujúce sa odhady rastu hrubého domáceho produktu v krajinách Európskej únie, ako sú Nemecko a Francúzsko.

 

V budúcom období bude pre nás prioritou udržanie nášho predaja v objeme zodpovedajúcemu obchodnému plánu.

Už v priebehu prvého polroku dochádzalo k postupnému ochladeniu dopytu. V nadväznosti na to konkurenční výrobcovia pristúpili, pre zaistenie výrobných objemov, k znižovaniu cenových hladín svojich produkcií. Naši hlavní odberatelia v Českej republike sú veľkoobchodní predajcovia, ktorí sú atakovaní konkurenčnými ponukami a požadujú cenové úpravy nášho sortimentu. Prispôsobenie sa situácii, a následne úpravy cien našich valcovaných rúr, bolo pre udržanie trhového podielu v Českej republike nevyhnutné. V súčasnom období opäť platí, že cena rovná sa objem. Naše ostatné komodity nie sú zatiaľ týmto turbolentným cenovým vývojom zasiahnuté.

Čo bude vašou prioritou v druhej polovici roka?
– Udržanie nášho predaja v objeme zodpovedajúcemu obchodnému plánu. Musím ale konštatovať, že táto úloha nebude jednoduchá. Pred nami je dovolenkové obdobie a v tomto čase nie je predpoklad stabilizácie a oživenia trhu. Naznačuje to stav v predaji kontinuálne odlievaných oceľových blokov, kde v súčasnosti nie je k dispozícii konkrétny termín obnovy dodávok a následne aj aktuálne informácie od našich hlavných odberateľov o ich nákupných potrebách rúr v priebehu letných mesiacov. Trhové prostredie je v neustálom pohybe a pre zaistenie patričného objemu zákaziek vyvíjame maximálne úsilie.