S Ing. Romanom Veverkom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET a.s.

„Nie je to prvýkrát, čo čelíme dôsledkom nepriaznivého vývoja“

 

Logo ŽP EKO QELET a.s.

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?
– Opatrné a negatívne predpovede z prelomu rokov sa, bohužiaľ, viac-menej naplnili. Po nadmieru úspešnom roku 2018 nastal zreteľný prepad. V takýchto prípadoch sú porovnávacie čísla trochu zradné, predsa len dávať do pomeru rekordný rok s okolitými obdobiami nie je úplne vypovedajúce a môže vyzerať značne nepriaznivo. Pravdou je, že stagnácia určitých odvetví ekonomiky začala byť badateľná koncom minulého roka a v prvom štvrťroku prešla do jasného poklesu.
Príčiny tohto stavu nechcem na tomto mieste rozoberať, podstatné je, že okrem značného zníženia cien našej hlavnej obchodnej komodity, došlo aj k citeľnému poklesu jej expedičných množstiev. V súhre s podstatným zvýšením viacerých nákladových položiek, na ktoré vo väčšej miere nemáme priamy dosah, tak vznikla nepriaznivá kombinácia predpovedajúca negatívny dopad na naše hospodárske výsledky.

Darí sa vám napĺňať plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka i napriek nie priaznivej situácii?
– Vzhľadom na spomínané skutočnosti sme museli zachovať určitú zdržanlivosť pri stanovovaní tohtoročných cieľov. Zároveň bolo potrebné operatívne upravovať obchodné, výrobné a expedičné procesy pre maximalizáciu výnosov.
Treba povedať, že vďaka viacerým špecifickým prednostiam, ktoré naša spoločnosť má, sme v prvých piatich mesiacoch dosiahli relatívne prijateľné výsledky. Horšie to vyzerá s júnom a letnými mesiacmi. V tomto období sa už zreteľne prejavuje komplikovaná situácia na trhu s oceľovou druhotnou surovinou.
Preto nevyhnutne pristupujeme k opatreniam na zmiernenie nepriaznivých dopadov na ekonomiku spoločnosti a zákonite korigujeme ročné vykonávacie a rozvojové plány.

 

 Iba spoľahlivá posádka je zárukou úspešnej misie.

 

Čo bude vašou prioritou v druhej polovici roka?
– Prvou je ustáť toto obdobie s čo najmenšími stratami, a to nielen ekonomickými. Nie je to prvýkrát, čo čelíme dôsledkom nepriaznivého vývoja v súvisiacich odvetviach a okrem nesporných prevažujúcich negatív nám tieto priniesli aj dôležité poučenia a skúsenosti. Podstatné je využiť ich v obdobných situáciách a byť tak lepšie pripravení na nastávajúci rast.
Druhou a musím zdôrazniť, že rovnocennou prioritou, je udržať stabilitu pracovného kolektívu. Dokážem pochopiť, že niektoré z opatrení, ktoré nevyhnutne musíme prijímať, nie sú pre našich zamestnancov príjemné, od všetkých ale očakávam patričnú mieru trpezlivosti a firemnej lojálnosti. Dlhodobá úspešnosť a stabilita spoločnosti nemôže byť založená na sezónnych žoldnieroch. Tí ťahajú výsledky firmy v časoch prosperity, ale pri akýchkoľvek náznakoch stagnácie odchádzajú k ďalšiemu chlebodarcovi.
Viackrát som pri podobných príležitostiach zdôraznil, že iba spoľahlivá posádka je zárukou úspešnej misie. V našom prípade nás, okrem iného, určitým spôsobom zaväzuje úspešná a unikátna história našej materskej spoločnosti. Skúsme sa z nej poučiť a aspoň čiastočne sa k nej priblížiť.