V čísle 9 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Odstavenie dodávok ruského plynu by pre Slovensko znamenalo katastrofu

Vážení spolupracovníci,
tento príhovor sa mi robí veľmi ťažko. Dlhé roky sa vám prostredníctvom týchto riadkov snažím podávať pravdivé informácie o tom, ako spoločnosť stojí a čo nás čaká. Súčasný stav je nesmierne ťažký. Vojnu na Ukrajine sme si nevymysleli. Ide o boj veľmocí Ruska a USA, pretože sa nevedia dohodnúť. História ukáže, kde je pravda a mne neprináleží sa k tejto téme ani vyjadrovať a ani situáciu posudzovať. Zároveň ale nemienim podliehať propagande z jednej alebo druhej strany.

Skutočnosť je taká, že Slovensku a Európe hrozí zastavenie dodávok ruského plynu. Už niekoľko mesiacov sa snažím, aj cez Klub 500, vysvetľovať politikom, respektíve našim „štátnikom“, že odstavenie ruského plynu by pre slovenskú ekonomiku znamenalo katastrofu. Zastali by malé, veľké a stredné podniky, potravinársky priemysel, problém budú mať poľnohospodári a aj ďalšie odvetvia. Až vtedy politici zistia, čo znamená, že naša krajina nebude mať zemný plyn na to, aby mohli firmy fungovať.
Ľudia, ktorých v televízii vidíte hovoria, že sa priklonia k tomu, čo povie Brusel. Ide o nezodpovedných ľudí. V Bruseli sa po každých voľbách vymenia komisári, čo som veľakrát hovoril. Zostáva len Maroš Šefčovič, s ktorým sa dá komunikovať a s ktorým veľa hovorím.

Európska komisia odporučila krajinám, aby sa odpojili od ruského plynu. Aj Európsky parlament, až na dvadsaťdva hlasov, schválil tento krok. Iba predsedníčke Európskej komisie slúži ku cti, že bola proti. Ak by Európa prestala odoberať plyn z Ruska, dôjde k takému kolapsu ekonomiky, o čom sa žiadnemu z makroekonómov ani politikov nesníva. Otázka náhrady ruského plynu dovozom z USA nie je vôbec jednoduchá. O tom sa, spoločne s výkonným riaditeľom Klubu 500 Tiborom Gregorom, snažíme hovoriť v médiách, na konferenciách alebo prostredníctvom tlačových správ.

Vážení spolupracovníci,
ide o vážnu vec. Ak dôjde k odstaveniu ruského plynu, Európa sa z tohto kroku bude spamätávať veľa rokov. Americký plyn skôr ako za päť rokov na Slovensko aj tak nepríde. Čo budeme robiť? Budeme musieť odstaviť fabriku. Neviem, či nám bude straty hradiť vláda Slovenskej republiky alebo bude fungovať kurzarbeit. Preto prosím Boha, aby k zastaveniu dodávok ruského plynu nedošlo. Ak to plánujú iné štáty, nech tak učinia. Prímorské krajiny si plyn vedia doviezť a Maďari túto otázku už tiež vyriešili. Slovenskí politici a poslanci zaujímajú také stanoviská, aké zaujímajú.

Kritickým dňom, kedy sa ukáže, či Slovensko bude alebo nebude mať plyn, je 20. máj. Dovtedy urobím ja, ale aj vedenie Železiarní Podbrezová všetko, aby sme vysvetlili politikom, nech ani neuvažujú nad tým, že odstavia dodávky plynu z Ruska, lebo náhradu nemáme. Zo sľubov nevyžijeme a nikto nám nič nedá, ani vláda Slovenskej republiky. Alebo nám dá toľko, koľko doteraz – čiže oveľa menej, ako sme my odviedli štátu.

Vážení spolupracovníci,
rozmýšľal som, že zorganizujeme štrajk. No ten je zbytočný. Videl som, keď sudcovia a prokurátori protestovali proti súdnej mape. Vďaka tomu síce krajské súdy zostali, ale v našom prípade štrajk jednej fabriky nepomôže. Ak dôjde k odstaveniu plynu z Ruska na Slovensko, verím, že sa zdvihne obrovská vlna zlosti. Hovorím a budem hovoriť politikom, ktorí sú za odstavenie ruského plynu, nech sa verejne hlásia, aby ľudia vedeli, kto spôsobil, že u nás prestanú fabriky fungovať.

Držme si navzájom palce, aby k tomu nedošlo, lebo hospodárske výsledky, ktoré sme dosiahli za prvý kvartál, sú veľmi dobré. Od prvého apríla sme navýšili platy o ďalšie štyri percentá, pretože inflácia vyskočila vyššie ako sa čakalo. Železiarne Podbrezová sú dobre rozbehnuté. Toto všetko môžu „zarezať“ naši politici nezodpovedným prístupom k zabezpečeniu energetickej bezpečnosti krajiny a k tomu, aby priemysel mohol fungovať. A bez priemyslu nebude na Slovensku nič.