V apríli odišli

 

do predčasného starobného dôchodku

Július FILČÍK

Svetlana KVAČKAJOVÁ

do starobného dôchodku

Ing. Viera DUBCOVÁ

Emil JANČIAR

Ing. Soňa ROŠTÁROVÁ

Milan SVINČIAK

Ing. Ján URBAN

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.