Záchrana vzácneho oltára z hradu Ľupča je v rukách popredných odborníkov

Zreštaurovaná drevená oltárna architektúra. Foto: archív

V rámci projektu záchrany drevenej oltárnej architektúry retábula a oltárneho obrazu Očisťovanie Panny Márie (Spev Simeona) sa pravidelne stretávajú zástupcovia Železiarní Podbrezová a. s., obce Slovenská Ľupča a Stredoslovenského múzea. Cieľom je sledovanie postupu reštaurovania tohto zbierkového predmetu a spôsob jeho inštalácie do priestoru kaplnky na hrade Ľupča.

Hlavná časť je zachránená
Reštaurovanie drevenej oltárnej architektúry realizuje akademický sochár Dušan Hagara. S radosťou môžeme konštatovať, že sa mu podarilo zachrániť pôvodné dekoratívne rezbárske prvky v celom rozsahu.
Nachádzajú sa, z malej časti, aj v zadnej časti oltára. Proces reštaurovania sa začal očistením všetkých zachovaných častí oltárnej architektúry od nečistôt z oboch strán oltára. Nasledovalo upevňovanie uvoľnenej polychrómie (tvorí ju čierna vrstva náteru, strieborná fólia so zelenou a zlatou lazúrou a čistá strieborná a zlatá fólia).

V miestach, kde bola polychrómia strieškovito zdvihnutá, došlo k vyrovnávaniu zažehlením. Polychrómia bola očistená od stmavnutého laku a všetkých sekundárnych zásahov z mladších časových období. Kvôli správnej rekonštrukcii bolo potrebné realizovať postupné skladanie rozpadnutých častí detailov a ozdôb architektúry retábula lepením do pôvodného tvaru až celku. Poškodené chýbajúce detaily bolo nutné analogicky dorezať podľa zachovaných detailov na inom mieste oltára.

Stav oltárneho obrazu pred reštaurovaním.                     Foto: archív

Reštaurátorovi sa podarila aj rekonštrukcia nezachovaných častí – okrídlených hláv anjelov, pätiek a hlavíc stĺpov. Hagara vymodeloval tieto časti podľa zachovaných historických fotografií oltára a podľa týchto modelov realizoval vyrezávanie nezachovaných častí do lipového dreva. Ako poslednú uskutočnil novú polychrómiu retuše a poškodeného zlátenia, striebrenia a lazúr na tmelených miestach. V súčasnosti prebieha reštaurovanie sôch Krista a apoštolov, ktoré sú tiež súčasťou oltára.

Zaujímavá ikonografia
Momentálne sa pokračuje aj v reštaurovaní oltárneho obrazu pod odbornou gesciou skúseného reštaurátora, akademického maliara, Jozefa Doricu. Oltárny obraz nesie zaujímavý ikonografický motív – Očisťovanie Panny Márie (známy aj ako Obetovanie Pána, Uvedenie Pána do chrámu alebo Obetovanie v chráme).

Ústredný motív zachytáva scénu s Pannou Máriou a kľačiacim Jozefom pred Simeonom. Starec Simeon, oblečený ako jeruzalemský veľkňaz, vykonáva obetu na oltári a v rukách drží dieťa – Ježiša Krista. Súčasťou aktu obetovania je aj prorokyňa Anna.

V prípade výjavu z kaplnky na hrade Ľupča sú prítomné aj dve ženy s upretým pohľadom na Krista. Postava stojaca za Simeonom drží v rukách dve hrdličky alebo dva holúbky, ktoré symbolizujú povinný dar pri obetovaní (Lk 2, 23-24).

Súčasťou kompozície za Simeonom je aj horiaca sviečka. Symbol sviece odkazuje na proces očisťovania Panny Márie. Sviatok Očisťovania Panny Márie (Hromnice) sa v 9. storočí spojil so sviatkom Obetovania v chráme. Jeho liturgickou súčasťou ostalo posväcovanie sviec, ktoré mali v domácnosti slúžiť ako ochrana pred bleskom a hromom.