Cena jedla sa opäť zvyšuje, doplatok ostáva nezmenený

Spoločnosť ŽP-Gastroservis, s.r.o., zabezpečujúca stravovanie v Železiarňach Podbrezová a.s. informuje, že od 1. mája 2022 došlo k navýšeniu ceny jedla na 6 eur.

Zamestnanci železiarní túto zmenu pocítia iba pri jedle vydanom nad limit, teda pri strave, ktorá býva zamestnancom našej spoločnosti vydávaná nad počet odpracovaných zmien v danom mesiaci. Každý, kto odpracuje najmenej 4,5 hodiny za pracovnú zmenu, má nárok na dotovanú stravu. Jej cena sa síce od mája zvýšila, no doplatok zamestnanca naďalej ostáva na úrovni 1,02 eura.

Vedenie ŽP-Gastroservis, s.r.o. zvýšením cien z pôvodných 5,70 na 6 eur reaguje na súčasný vývoj na trhu a neustále narastajúce náklady na suroviny a energie.