V čísle 19 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Ceny našej ocele sú na vrchole

 

Kým v roku 2020 bola výroba ocele poznačená pandémiou a dovozom produktov z Ázie, v súčasnosti je situácia odlišná. Dopyt po hutníckych výrobkoch niekoľkonásobne vzrástol.

Hutnícky priemysel sa po ťažkom období spamätal a rok 2021 zatiaľ môžeme hodnotiť kladne. Zdá sa, že pozitívny vývoj by sa nemal zastaviť ani v nasledujúcich mesiacoch. Priaznivú obchodnú situáciu na trhu podčiarkuje skutočnosť, že Železiarne Podbrezová a.s. (ŽP) majú zákazkami pokrytý celý deviaty mesiac. Ak sa nič výnimočné nestane, do konca roka by mala výroba naplno fungovať a zákaziek bude stále dostatok. Ako povedal Vladimír Soták st., predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová, a.s., v ostatnom vydaní novín Podbrezovan, svet potrebuje našu oceľ. Preto si musí za ňu aj zaplatiť. Na druhej strane je potrebné brať do úvahy fakt, že výrazne drahšie sú aj ceny vstupných surovín, elektrickej energie a ďalších komodít, ktoré ovplyvňujú celkové hospodárenie železiarní.

„Aj keď to nie je priamo v mojej kompetencii, začal by som cenami vstupov. Sú úzko zviazané s nákladmi a tým aj s predajnými cenami. Veľmi podrobne sledujeme aktuálny vývoj. V zásade môžeme povedať, že pri väčšine komodít došlo k určitej stabilizácii. Niekde sme zaznamenali veľmi malý pokles, inde cena naďalej mierne stúpa,“ povedal Ing. Vladimír Soták ml., člen Predstavenstva a obchodný riaditeľ ŽP a.s.

Aký bude ďalší vývoj, ťažko predpovedať. Podľa obchodného riaditeľa by sme v najbližších mesiacoch nemali počítať s masívnym znižovaním cien na strane vstupov ani výstupov.

Prečo sú momentálne ceny také vysoké? „Už v minulosti som spomínal, že množstvo projektov na celom svete nebolo doteraz zrealizovaných. Niektoré sú ešte z minulého roka, iné sú aktuálne. Jednotlivé projekty buď stále nemajú rozpočet na to, aby ich mohli realizovať alebo realizátorom chýbajú určité komponenty, dodávky rôznych surovín, a preto boli pozastavené,“ vysvetlil V. Soták ml. Zároveň očakáva, že bude vyvíjaný tlak na to, aby boli v dohľadnej dobe zrealizované. „Znamená to, že akékoľvek prípadné znižovanie cien na vstupe, a tým pádom aj na výstupe, automaticky otvorí cestu pre ich realizáciu. Z toho vyplýva, že dopyt by mal priebežne rásť.“

Optimistická vízia
Keď sa pozrieme na výstupy, v tomto smere výrazne ovplyvňuje ceny automobilový priemysel. Z dôvodu nedostatku mnohých komponentov nepracuje na plnú kapacitu. Vízie do najbližšieho obdobia sú ale optimistické. „Očakávam, že v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa situácia zlepší a tým pádom bude aj toto odvetvie vyrábať naplno. Bude to znamenať aj ďalší tlak na dodávky našich presných rúr,“ ozrejmil.
Vývoj cien na výstupe by nemal zaznamenať výraznejšie zmeny. Podľa slov Vladimíra Sotáka ml. bude buď stagnovať alebo dôjde k veľmi malému poklesu. Následne však očakáva znovu mierny nárast. „Z dlhodobého hľadiska môžem povedať, že dnes sa nachádzame na pomyselnom vrchole našich predajných cien. Pre budúci rok pripravujeme obchodný plán, v ktorom uvažujeme nad veľmi podobnou úrovňou cien v porovnaní so súčasnosťou. Rovnako rátame so stopercentne naplnenými výrobnými kapacitami,“ optimisticky poznamenal.

Veľké zmeny neočakáva
Vedenie ŽP neustále sleduje situáciu na trhu a už určilo ceny ocele na mesiac október. „Stále dochádza k miernemu navýšeniu za valcované rúry. Cenu presných rúr sme zdvihli ešte o čosi viac. Je to však odlišné pri predaji ocele alebo oceľových blokov.
V novembri a decembri neočakávam výraznejšie zmeny, ale ako som spomínal, môže dôjsť k miernemu poklesu. Ten by však mal byť krátkodobý,“ doplnil V. Soták ml.
Napriek vysokým cenám je dopyt po oceli stále vysoký. Železiarne Podbrezová nepociťujú nedostatok zákaziek, práve naopak. Odberatelia si uvedomujú, že súčasná situácia na trhu im neumožňuje až tak kalkulovať. Podstatná je dostupnosť ocele.

„Štruktúry našich zákazníkov sú po jednotlivých krajinách stabilné aj napriek súčasnej situácii vo svete. Zásadným problémom pre kohokoľvek v takomto obchodnom reťazci je schopnosť prefinancovať tieto cenové nárasty. Možno teda očakávať, že mnohé firmy sa dostanú do problémov,“ upozornil.

Dostatočné zásoby
Súčasná situácia na trhu teda nie je jednoduchá. Netýka sa len oblasti priemyslu, ale i ďalších sfér. Dopyt prevyšuje ponuku a neraz sme svedkami, že rôzne produkty chýbajú, ovplyvnená je výroba či cena. Typickým dôkazom je už zmieňovaný automobilový priemysel a nedostatok komponentov na výrobu vozidiel. Železiarne Podbrezová v tomto smere konali v predstihu a dnes nie je výroba oceľových rúr nijako obmedzená.

„Základné vstupy, teda železný šrot, máme zabezpečený vďaka našim dcérskym spoločnostiam. Fungujeme bez výraznejších problémov. Nemyslím teraz ceny, ale objemovú dostupnosť komodity. Ostatné vstupné suroviny sa odbor zásobovania Železiarní Podbrezová snaží zabezpečiť v dostatočnom predstihu,“ povedal V. Soták ml., pričom doplnil, že situácia trvá už niekoľko mesiacov.
Nejde teda iba o šrot, ale aj rôzne diely, komponenty či súčiastky potrebné na vykonávanie opráv v jednotlivých prevádzkarňach. Aj v tomto prípade sa naša spoločnosť zabezpečuje na niekoľko mesiacov dopredu, čo je oproti minulosti dosť podstatný rozdiel.

„Vďaka týmto opatreniam, ktoré sme pred časom prijali, sa našim železiarňam darí viac-menej dostatočne zabezpečovať všetky potrebné vstupy. Či už pre výrobu tovarov, ale aj pre zabezpečenie plynulého chodu všetkých technológií,“ netajil spokojnosť.

Z uvedeného vyplýva, že Železiarne Podbrezová sa po ťažkom vlaňajšom roku rýchlo spamätali a zdá sa, že pozitívny trend by mohol pokračovať aj v nasledujúcom období.
„Jednoducho povedané, vlani sme boli radi, keď sme získali akékoľvek zákazky a zabezpečili aspoň nejakú prácu. Tento rok je diametrálne odlišný,“ dodal Vladimír Soták ml.