Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

„Naša fabrika doposiaľ prekonala všetky hospodárske krízy“

 

Vážení spolupracovníci,

dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril. September bude poznačený niekoľkými rozhodnutiami predstavenstva, ktoré budú mať vplyv na zamestnanosť. V prvom rade chcem povedať, že prvý polrok 2019 sme dosiahli veľmi dobrý hospodársky výsledok, kedy sme so zákazkovou náplňou, a aj s cenami na strane vstupov a výstupov, nemali zásadné problémy. V priebehu prvého polroku sme však zaznamenali náznaky, že na európskych a svetových trhoch môže dôjsť k recesii v oblasti priemyslu. Táto situácia bola veľmi pravdepodobne poznačená obchodnou vojnou medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že to na Európsku úniu nemôže mať dopad, opak je pravdou. Zásadným rozdielom je spôsob, ktorým čínska vláda pristupuje k svojmu priemyslu a exportérom. To, že im vytvára podmienky na nízke vstupy a nízke ceny energie spôsobilo, že Čína má obrovské kapacity výroby ocele, ktoré vysoko prevyšujú ich spotrebu. Spojené štáty americké začali bojovať proti lacnej čínskej oceli prostredníctvom ciel. Je ťažké predvídať, aké opatrenia ešte v budúcnosti príjme americký prezident, určite však platí, že Čína na ne odpovie ďalšími protiopatreniami.

Európa je jeden veľký 500 miliónový trh, kde v dôsledku colnej vojny skončila aj lacná čínska oceľ, ktorá sa nedostala ďalej do USA, a ktorú sa tu snažia čínski obchodníci predať. Čo to znamená pre Slovensko a konkrétne pre našu spoločnosť? Už v závere prvého polroku sme vedeli, že v druhej polovici roka nám budú chýbať zákazky na predaj kontinuálne odlievaných oceľových blokov, a že ich predáme rádovo o 40 až 50 tisíc ton menej. To bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli, že v oceliarni prejdeme zo sedemdňového pracovného režimu na päťdňový pracovný režim na tri zmeny. V prípade, že budú zákazky, budeme využívať možnosť pracovať „cezčas“ cez soboty a nedele.

 

Železiarne Podbrezová-oceliareň-vsádzanie ocelového šrotu

 

Očakávali sme, že táto recesia poznačí aj koncové ceny našich výrobkov a dnes môžeme povedať, že júl a august sme nedosiahli také hospodárske výsledky, aké sme dosiahli v prvom polroku. Museli sme v týchto dvoch mesiacoch siahnuť na rezervy, ktoré sme v minulosti tvorili na záver roku. Veľmi dobre viete, že v decembri máme tradične naplánované opravy, a teda vyrábame aj predávame menej.

 

Vážení spolupracovníci,

v poslednom mesiaci sa veľmi rozprúdila diskusia okolo minimálnej mzdy. Mrzí ma, že napriek takmer ročnej komunikácii s politikmi, sme v tejto oblasti neprišli k záverom. V novembri minulého roku sme spolu s ekonomickým riaditeľom, Ing. Marianom Kurčíkom, mali stretnutie s bývalým ministrom financií Petrom Kažimírom, kde sme presadzovali návrh na zvýšenie minimálnej mzdy s tým, aby nezdaniteľná časť, ktorá je na úrovni viac ako 300 eur, bola zvýšená na úroveň minimálnej mzdy. V skutočnosti by to znamenalo viac peňazí pre zamestnancov a menej pre štát prostredníctvom odvodov. V konečnom dôsledku by aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dostalo z odvodov od zamestnancov o niečo menej peňazí.

Je nutné podotknúť, že štát dáva ZMOS-u od roku 2000 každý rok viac peňazí, ako dokážu minúť. Podľa našich prepočtov z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, ZMOS musí mať na úložkach viac ako tri miliardy eur. Nepovažujeme za rozumné, ak chce štát pri zvýšení minimálnej mzdy zároveň zvýšiť odvody pre seba. Osobne si myslím, že toto zdieranie zamestnancov zo strany štátu by malo prestať. Samozrejme, politici a predstavitelia ZMOS na to majú iný názor. Žiaľ, s našim názorom sa nevedia, a ani nechcú stotožniť najvyšší predstavitelia odborov na Slovensku. Vyjednávajú s vládou poza chrbát zamestnávateľov a presadzujú vzorec, na základe ktorého zamestnanec pri každom zvýšení minimálnej mzdy, odvádza stále viac peňazí štátu a ZMOS-u.

Neviem, ako táto diskusia dopadne, ale verím, že v priebehu septembra budeme mať možnosť komunikovať s členmi koaličnej rady aj členmi vlády SR.

Druhou oblasťou, na ktorú chcem upriamiť vašu pozornosť, je pomoc štátu zahraničným firmám. Veľa rokov sledujeme zahraničné firmy, ktoré prichádzajú na Slovensko a dostávajú od štátu finančnú pomoc prostredníctvom odvodov, odpisov alebo priamym príspevkom na technológiu či udržanie zamestnanosti. Faktom je, že štát a vláda každý rok odsúhlasia niekoľko takýchto príspevkov pre prichádzajúcich zahraničných investorov. Také isté peniaze pri investíciách vynakladá aj naša spoločnosť. Napríklad za posledných šesť rokov sme investovali približne 75 miliónov eur a najbližších päť rokov chceme investovať do technológie ďalších 65 miliónov eur. Našich 65 miliónov je takých istých, a podľa mňa aj lepších, akoby sem prichádzala zahraničná firma a investovala, pretože zahraničná firma by si pýtala, a s veľkou pravdepodobnosťou aj dostala, pomoc od štátu. Túto otázku sme otvorili na spomínanom stretnutí s bývalým ministrom financií za účasti ekonomického riaditeľa. Vtedy sme mali dojem, že pán Kažimír pochopil, o čo sa hlásime. Osobne si myslím, že by bolo spravodlivé, aby sme mali nastavené podobné, ak nie rovnaké, podmienky ako majú zahraniční investori.

Neviem, čo v konečnom dôsledku parlament schváli, ale chcem vás ubezpečiť, že zo strany Predstavenstva ŽP a.s. vyvíjame maximálnu snahu, aby sme si chránili svoje peniaze a presvedčili štátnych predstaviteľov o tom, že pokiaľ investujeme, mali by sme mať podobné úľavy ako majú zahraniční investori. Naša konkurencieschopnosť záleží od toho, aké budeme dosahovať náklady pri výrobe a aký servis budeme ponúkať našim zahraničným odberateľom. Veľký vplyv majú napríklad aj ceny energií, ktoré u nás patria k najvyšším v rámci celej Európskej únie.

 

Disponujeme veľmi kvalitným a odborným pracovným kolektívom, máme vlastnú školu, kde vychovávame vzdelanú mladú generáciu a náš výrobný program je na vysokej úrovni. Podbrezová je silná a prenesie sa aj cez túto krízu.

 

Vážení spolupracovníci,

mohlo by sa zdať, že môj príhovor vyznieva pomerne pesimisticky. Nie je to tak. Chcem zdôrazniť, že aj v čase recesie Predstavenstvo ŽP a.s. neuvažuje nad tým, že by sme obmedzili vynakladanie finančných prostriedkov na bežné, stredné či generálne opravy a taktiež neuvažujeme o zastavení investícií. Naopak, najbližšie roky chceme využiť na to, aby sme svoju konkurencieschopnosť cez kvalitu technológie posilnili.

Medzi ďalšie rozhodnutia predstavenstva patrí, že minimálne v septembri budú TH zamestnanci pracovať štyri, a nie päť dní v týždni. Jeden deň budú čerpať nariadené voľno P60. Chceme tým zrovnoprávniť kategóriu R zamestnancov, pretože ak je málo zákaziek, a kategória R má menej roboty, tak musíme prijať opatrenia aj pre TH zamestnancov. Na druhej strane veľmi dobre viete, že za posledné tri roky došlo v našej spoločnosti k zásadnému nárastu odmien pre našich zamestnancov. Viete veľmi dobre aj to, že vláda rozhodla o navýšení príplatkov v soboty, nedele a za nočnú prácu. Toto všetko musíme premietať do našich plánov v budúcnosti a v neposlednom rade do toho patria aj dovolenkové poukazy.

Verím, že táto recesia, ktorá momentálne na trhu je, nebude trvať dlho a že sa opäť vrátime do pozície, kedy budeme na začiatku každého mesiaca mať jasno, akú zákazkovú náplň sme získali a budeme dosahovať mesiac čo mesiac kladné hospodárstve výsledky.

 

Vážení spolupracovníci,

aj keď druhý polrok nebude výsledkom na úrovni prvého, chcem upriamiť vašu pozornosť na iné skutočnosti. Naša fabrika doposiaľ prekonala všetky hospodárske krízy. Disponujeme veľmi kvalitným a odborným pracovným kolektívom, máme vlastnú školu, kde vychovávame vzdelanú mladú generáciu a náš výrobný program je na tak vysokej úrovni, že kvalita ocele je diametrálne odlišná od tej vo svete. Vo vedení máme náklady pod kontrolou a naši obchodníci ovládajú európske aj svetové trhy. Nevidím dôvod, prečo by sme my mali podliehať panike. Opatrenia, ktoré sme prijali, sú správne. Podbrezová je silná a prenesie sa aj cez túto krízu. Neprestaneme opravovať a investovať a čo je podstatné, neprestaneme zo strany vedenia bojovať za to, aby peniaze, ktoré zarobíme, ostali u nás – pre našich zamestnancov. Nesúhlasím, aby sme sa skladali na viac, ako je potrebné – na platy štátnych úradníkov, ktorých je veľa alebo na príspevky pre ZMOS. Naša komunikácia s politickými predstaviteľmi bude aj naďalej pokračovať a bude veľmi tvrdá, pretože musíme hájiť svoje záujmy, aby Železiarne Podbrezová aj v budúcnosti boli prosperujúcou spoločnosťou, kde sú ľudia spokojní.