V čísle 17 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Napriek výborným výsledkom sa pripravujeme aj na horšie scenáre

Pracovníčka automatizovaného skladu č.3 pri nakladaní kamióna. Foto: M. Gončár

V rámci obchodu bolo prvých šesť mesiacov v našej spoločnosti turbulentných, náročných, ale napriek všetkým okolnostiam úspešných. Dopyt po hutníckych výrobkoch neustával, hoci cena na vstupoch i výstupoch permanentne rástla.

Vladimír Soták, ml., člen Predstavenstva a obchodný riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, hodnotí prvý polrok 2022 pozitívne. „Výsledky, ktoré sme dosiahli sú lepšie, ako sme očakávali. Je to spôsobené nákupom a zabezpečovaním vstupných surovín, ich cenovou úrovňou a tiež štruktúrou predaja, zákazníkov, výrobkov a dosahovaných cien,“ zbilancoval v úvode.

Ako ďalej doplnil, podbrezovské železiarne zaznamenávali vysoký dopyt po výrobkoch. Problém s tým, aby bola dostatočne zabezpečená výroba v jednotlivých úsekoch a prevádzkarňach, tým pádom nebol.

Prispôsobenie vývoju cien

Súčasné obdobie je spájané aj s neustále rastúcimi cenami vstupov. „Tieto ceny dramaticky ovplyvňovali našu cenovú politiku na výstupe. Keďže však ceny našich výrobkov stanovujeme na mesačnej báze, vždy sme dokázali včas reagovať na tieto výkyvy. Momentálne môžeme pri niektorých komoditách hovoriť o stagnácii až miernom poklese. No ceny mnohých produktov a surovín naďalej rastú,“ ozrejmil obchodný riaditeľ.

Trh napriek všetkému zatiaľ akceptuje zvyšujúce sa ceny produktov. Ale podľa slov V. Sotáka, ml., muselo vedenie našej spoločnosti robiť úpravy a stlačiť ceny smerom dole. „Snažíme sa prispôsobiť vývoju cien vstupných surovín, predovšetkým železného šrotu. V ďalších mesiacoch očakávame v tomto smere nárast, ktorý už bol avizovaný v uplynulých dňoch. Predpokladáme, že zmena príde,“ avizuje. Ako doplnil, táto zmena by ale nemala mať zásadný vplyv na cenu našich výrobkov.

Vytvárajú zásoby

Situácia je však nejasná a môže sa kedykoľvek zmeniť. Vedenie našej spoločnosti sa preto pripravuje aj na možné horšie scenáre, ktoré hrozia v blízkej dobe. V prvom rade ide o riziko obmedzenia dodávok plynu.
„Preto si vytvárame zásoby valcovaných rúr pre našu ťaháreň. Keďže poznáme, aké budú nami nakupované ceny energií od prvého januára 2023, vieme, s čím máme počítať. Preto sa snažíme využiť aj maximálnu kapacitu v oceliarni, aby sme mali čo najväčšiu zásobu kontinuálne odlievaných oceľových blokov pri využití dnešných, nami nakontrahovaných cien v porovnaní s tými, ktoré budú v budúcom roku,“ vysvetlil.

Energie i suroviny sú zabezpečené

Prognózy do záverečného štvrťroka sú, momentálne, nejasné. Dnes nevie nikto predpovedať, ako sa bude posledný kvartál roka 2022 vyvíjať a aká bude celková situácia na trhu.

„Vychádzame z predpokladu, že budú zabezpečené všetky vstupné suroviny, vrátane energií. Predpokladáme, že dopyt po našich výrobkoch by mal byť o niečo slabší, ale stále dostatočne dobrý na to, aby sme dokázali zabezpečiť vyťaženie všetkých našich prevádzok,“ dodal v závere V. Soták, ml.