V čísle 15 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Stravníci musia byť spokojní, to je poslanie spoločnosti ŽP Gastroservis

 

Od augusta budú kuchári používať kvalitnejšie suroviny.
Od augusta budú kuchári používať kvalitnejšie suroviny. Foto: I. Kardhordová

 

Vážení spolupracovníci,

za dvadsaťsedem rokov môjho pôsobenia vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti som sa prvýkrát stretol s pripomienkami na kvalitu stravy v našom stravovacom zariadení. Neverím, že výhrady stravníkov neboli aj predtým, ku mne sa však nedostali. Pochopiteľne, riešila ich stravovacia komisia, resp. riaditeľ ŽP Gastroservis, s.r.o.

Aktuálne sa pripomienky týkali kvality stravy a veľkosti porcií, preto som sa rozhodol stretnúť so stravovacou komisiou. Podstatou nášho stretnutia bol záver, že je potrebné zvýšiť kvalitu stravy a zamerať sa aj na zväčšenie objemu porcií.

So zreteľom na počet ľudí, ktorými disponuje ŽP Gastroservis, s.r.o. sme dospeli k rozhodnutiu, že od 2. augusta 2021 bude počet varených jedál znížený z osem na štyri druhy. Jozef Krella, riaditeľ ŽP Gastroservis, s.r.o. prijme niekoľko zásadných opatrení a vy budete dostávať na stôl kvalitnejšie jedlo. Verím, že budete spokojnejší.

Každý z vás musí totiž uznať, že v súčasnosti menu pozostávajúce z ôsmich jedál je prepych a možno aj nerozum. Ak sledujete, čo sa deje na trhu, ako rastú ceny materiálov vo všetkých formách a popri tom musíme splniť v prvom rade všetky výrobné úlohy v požadovanom objeme i kvalite, tak podobné to je aj so zabezpečením stravy.

Poslaním zamestnancov ŽP Gastroservis, s.r.o. je dosiahnuť vašu spokojnosť a požadovanú kvalitu jedál. Je preto samozrejmé, že nemôžeme od nich žiadať, aby časť pracovnej zmeny venovali baleniu rôznych balíčkov a prídavkov. Za posledných desať-pätnásť rokov, v snahe vyhovieť požiadavkám stravníkov a najmä tým, ktorí širokú ponuku ôsmich jedál nevyužili, sme rozšírili možnosti aj o štyri druhy balíčkov. Je jasné, že dnes to už robiť nemôžeme.

Plánovanie a príprava stravy nie je jednoduchá záležitosť a preto sme na zasadnutí prijali aj ďalšiu zásadnú zmenu, ktorou je ukončenie takzvanej „stravy na voľno“.  Tento fenomén totiž prerástol do štádia, keď sme zaznamenávali viac ako polovicu z vydaných jedál ako neobjednaných. Ani toto si už dnes dovoliť nemôžeme. Veľmi pekne a dôrazne vás prosím, aby ste chápali, že ten, kto si stravu neobjedná, nebude ju mať. V zásade, aj externí stravníci, ktorí budú mať záujem o našu stravu, musia si ju vopred objednať.

Na druhej strane sa snažíme zvýšiť kvalitu ponúkaných gastro služieb aj o novinku, ktorú iste prijmete. V auguste by sme chceli rozbehnúť výrobu chleba a pečiva v našich podmienkach. Verím, že sa to riaditeľovi ŽP Gastroservis podarí a bude to mať pozitívnu odozvu.

 

Vážení spolupracovníci,

prosím vás o pochopenie, že toto je jediná cesta, ktorou sa naše stravovacie služby môžu uberať tak, aby splnili svoje poslanie – dosiahnuť spokojnosť stravníkov po každej stránke. Uvedomujeme si, že stravou si naši zamestnanci dopĺňajú energiu a požadované výkony v práci podajú len ak sú spokojní. Ostatné zaužívané služby budú fungovať ako doposiaľ.

 

Vážení spolupracovníci,

využívam túto príležitosť a ďakujem vám všetkým za váš podiel v dosiahnutých výsledkoch nášho hospodárenia v prvom polroku 2021. Bolo to obdobie náročné, iné však, ako uplynulý rok, keď sem neustále prenikali „kuvičie“ hlasy, aby firmy zastavili výrobu z dôvodu pandémie. V súčasnosti nám enormne narástli ceny vstupných materiálov a v dôsledku toho sme boli nútení upraviť ceny našej produkcie. Nemôžeme si totiž dovoliť vyrábať so stratou. Mnohí naši konkurenti to nerobia, ale môžu si to dovoliť, pretože ide o fabriky z krajín, v ktorých dostávajú kompenzáciu za dosahované straty. Na Slovensku by sa tak nestalo.

Vzhľadom na súčasnú neľahkú situáciu vás prosím, aby ste boli pri plnení výrobných úloh dôslední, dodržiavali pracovnú i technologickú disciplínu, aby sme spoločne splnili naše plánované úlohy. Ak budeme mať dostatok zákaziek, v treťom a štvrtom štvrťroku by sme mohli dosiahnuť slušný hospodársky výsledok a budeme tak môcť vyplatiť aj vianočnú mzdu. Ale dovtedy je čas a verím, že ešte skôr oceníte kvalitu našich stravovacích služieb.

 

Vážení spolupracovníci,

všade naokolo počúvame o nových vírusoch, televízia nás s tým masíruje dvadsaťštyri hodín denne. Už tu máme sto prípadov nového vírusu na päť a pol milióna obyvateľov, čo predstavuje dve tisíciny percenta, ale nikto sa nezamýšľa nad tým, že v prvom rade je potrebné posilňovať imunitu občanov. My sme v tomto smere urobili už niekoľko krokov.

Prajem vám i vašim rodinám hlavne dobré zdravie. Verím, že v tomto roku dosiahneme lepšie výsledky hospodárenia, ako v tom predošlom „covidovom“ roku.

 

Zmeny cien v stravovaní platné od augusta 2021

  • Cena jedla sa celkovo navyšuje o 48 centov.
  • Cena stravného lístka sa pre zamestnanca navyšuje o 12 centov, na 1,02 eura.
  • Zákonné sociálne náklady zamestnávateľa sa navyšujú o 36 centov.
  • Príspevok zo sociálneho fondu sa nemení.