Prevenciou chránime a upevňujeme svoje zdravie

Od júna rehabilitácia aj v stredu popoludní

 

Prvoradým poslaním dcérskej spoločnosti ŽP Rehabilitácia s.r.o. je poskytovanie kvalitných rehabilitačných služieb zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s. a jej dcérskych spoločností. Mnohí vyhľadávajú rehabilitačné služby žiaľ len vtedy, keď ich už trápia bolesti a akonáhle tie pominú, nepovažujú za potrebné ďalej sa venovať svojmu zdraviu. Neuvedomujú si však, že je nesmierne dôležité nevrátiť sa po odznení bolestí do pôvodného stereotypu, ale venovať sa prevencii. A to platí v každej oblasti, ako v práci pri predchádzaní úrazom i v prípade starostlivosti o vlastné telo. Je potrebné vedieť vypnúť a oddychovať. V ŽP Rehabilitácia sú v ponuke rôzne relaxačné procedúry, ktoré nesporne prispejú k utuženiu vášho zdravia a poskytnú vám možnosť relaxácie a oddychu. V snahe vyjsť v ústrety všetkým zamestnancom, od 1. júna 2021, je možné využívať rehabilitačno-relaxačné služby v stredu popoludní, od 13. do 17. hodiny. Ak bude záujem vyšší, budú k dispozícii aj dva dni v týždni v popoludňajších hodinách, so zámerom vyjsť v ústrety aj zamestnancom, ktorí by chceli navštíviť rehabilitáciu po pracovnom čase. V tomto a nasledujúcich číslach Podbrezovana vám priblížime jednotlivé rehabilitačno-relaxačné procedúry. Pripomíname, že ide o služby, ktoré si nevyžadujú odporúčanie lekára a preto ich môže absolvovať každý záujemca, ktorý dodrží bežne zaužívané postupy. Nahlásiť sa môžete na telefónnom čísle 2954, prípadne 1512 a preukážete sa identifikačnou kartou zamestnanca.

Zo širokého spektra vám v tomto čísle predstavujeme:

 

Oxygenoterapia

Ilustračné foto: A. NociarováVzduch je základom pre život. Každý deň dýchame znečistené ovzdušie. Deficit čistého vzduchu nám môže spôsobiť vážnejšie problémy so zdravím. Pri každom nádychu dochádza k výmene plynov, prijímame kyslík (O2) a vylučujeme oxid uhličitý (CO2), ktorý je odpadovým produktom metabolizmu organizmu. Kyslík okysličuje krv, ktorá dodáva potrebné živiny do celého organizmu. Väčšinu našej energie získavame práve z kyslíka. Vzduch ktorý dýchame obsahuje približne 21 percent kyslíka, 78 percent dusíka a 1 percento oxidu uhoľnatého, argónu, hélia a ostatných plynov.
Oxygenoterapia je metóda používaná v medicíne viac ako sto rokov. Kyslík je nevyhnutný v procese metabolizmu buniek a následné okysličovanie tkanív je dôležité pre všetky normálne fyziologické funkcie. Oxygenoterapia pôsobí na celý organizmus, nie len na choré orgány. Funguje aj ako prevencia ochorení. Pri nedostatku kyslíka v tele, organizmus trpí deficitom energie. Tento stav je možné rýchlo a efektívne zvrátiť intenzívnym prísunom kyslíku a tak dodaním kapiláram a následne tkanivám celého organizmu potrebnú vitalitu.

Oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda, založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka.

Vzduch, ktorý dýchame obsahuje približne 21 percent kyslíka. Zvýšením koncentrácie O2 vdychovaného vzduchu, dochádza automaticky k navýšeniu koncentrácie kyslíka v krvnej plazme. Zvýšenie parciálneho tlaku kyslíka v krvi vedie k zvýšeniu prietoku krvi kapilárnym riečiskom, a tým i k efektívnejšej distribúcii kyslíka tkanivám. Niektoré problémy, ako poruchy pamäte, zníženie výkonu, spomalené reakcie, kvalita zraku a sluchu, rovnako ako migrény alebo predčasné starnutie, sú často dávané do súvislosti s nedostatočným prekrvením organizmu. Zvýšením dodávky kyslíka tkanivám, sa zlepšuje účinok obranných mechanizmov a urýchľuje rast a regenerácia organizmu

 

Ako prebieha kyslíková terapia?

Klient (pacient) inhaluje koncentrovaný kyslík, pomocou inhalačnej masky, alebo kanylami, kde sú krátke koncovky aplikačnej hadičky zavedené do nosových otvorov. Terapia trvá 30 minút alebo 60 minút. Terapiu je odporúčané niekoľkokrát opakovať. Prebieha v polo sede, pritom klient relaxuje. Kyslík, je zvlhčovaný a má izbovú teplotu.

 

Preukázané účinky oxygenoterapie:

pôsobí priaznivo na psychiku,
posilňuje imunitný systém pri infekciách a celkovom chronickom oslabení organizmu,
zlepšuje energetický stav organizmu,
spomaľuje proces starnutia, zbavuje vrások,
zmierňuje až odstraňuje prejavy celulitídy,
zlepšuje fyzickú a psychickú výkonnosť,
oxygenoterapia je vhodná po náročnej fyzickej či psychickej záťaži,
zlepšuje stav po prekonaní choroby alebo počas jej akútneho štádia,
priaznivo ovplyvňuje liečbu ochorení centrálnej nervovej sústavy, kardiovaskulárneho systému, ochorenia tráviacej sústavy, urologické, gynekologické a onkologické ochorenia i ochorenia pohybového aparátu,
využíva sa pri liečbe radu pľúcnych ochorení,
pri liečbe COVID 19,
pri liečbe srdcových ochorení, neurologických ochorení, pri ochoreniach hrudnej steny,
zvyšuje výkonnosť svalov i mozgu,
zlepšuje prekrvenie tkanív a orgánov,
priaznivo pôsobí pri celkovej únave a chronickej vyčerpanosti organizmu,
znižuje nepriaznivé dôsledky nevhodného životného štýlu,
zmierňuje nežiaduce účinky užívania liekov,
a v neposlednom rade zásadným spôsobom predlžuje život.