Kontroly na požitie alkoholu budú pokračovať

 

 

Alkohol a drogy majú neblahé účinky na ľudský organizmus. Ide o spoločenský problém, s ktorým sa neustále stretávame. V Železiarňach Podbrezová prebiehajú pravidelné kontroly na prítomnosť alkoholu a návykových látok v tele našich zamestnancov. V tomto prípade platí nulová tolerancia. Alarmujúco preto vyznieva skutočnosť, že počet pozitívnych dychových skúšok v Železiarňach Podbrezová narastá. „Bohužiaľ, zaznamenali sme zvýšený počet pracovníkov pod vplyvom alkoholu, najmä za posledné dva mesiace. V porovnaní s priemerom máme viac pozitívnych dychových skúšok. V júni sme odhalili sedem, za necelý júl ich bolo až jedenásť, čo je v porovnaní s minulým mesiacom výrazný nárast. Pri psychotropných látkach takýto nárast neevidujeme, ale stretávame sa aj s týmto problémom,“ upozornil Mgr. Peter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.

Čo je však mimoriadne zarážajúce, v mnohých prípadoch nejde o hraničné hodnoty, ale o vysokú hladinu alkoholu v dychu. Ľudia si pritom neuvedomujú, čo všetko môžu svojím konaním spôsobiť. „Zamestnanec pod vplyvom alkoholu je menej opatrný a výrazne sa zvyšuje riziko pracovného úrazu. Ublížiť tak môže nielen sebe, ale aj niekomu inému. Rovnako hrozia vysoké materiálne škody,“ pokračoval. Len pre doplnenie, v takomto prípade už nejde len o zlyhanie jednotlivca, ale v ohrození je majetok a zdravie iných ľudí. Vinníkovi preto hrozia nielen pracovnoprávne, ale i trestnoprávne dôsledky.

„Tento fakt si mnohí neuvedomujú. Nie je to len o tom, ako sa k situácii postaví zamestnávateľ po zistení, že jeho podriadený nafúkal. Zamestnanec si musí sám uvedomiť, že sa môže dopustiť trestného činu, za ktorý mu hrozí postih. Je to to isté, ako keď vodič vedie motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo drog. Či už spôsobí nehodu alebo nie, pri pozitívnej skúške nad jedno promile sa dopúšťa trestného činu. To isté sa môže stať aj pri výkone práce v našej spoločnosti,“ upozornil Suja, pričom sa odvolal na Zákonník práce, Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a interné predpisy Železiarní Podbrezová. Nastupovať do práce a vykonávať ju pod vplyvom návykových látok je teda zakázané. Vyvarovať sa takémuto konaniu patrí medzi základné povinnosti zamestnanca. Oboznámený je s nimi každý, napriek tomu sa tento neduh stále vyskytuje.

 

Kontrola na prítomnosť alkoholu.
Kontrola na prítomnosť alkoholu. Foto: I. Kardhordová

 

Bezpečnosť je prvoradá

Dychovú skúšku môžu vykonať priamo na vrátnici zamestnanci bezpečnostnej služby alebo iná oprávnená osoba počas výkonu práce. „Kontroly vykonávame neustále a aj v tom budeme pokračovať. Zamestnanci sú s touto situáciou konfrontovaní na dennej báze. Žiaľ, trend stále nie je priaznivý,“ skonštatoval Suja na základe dostupných štatistík.

Počas pandémie sa vyskytli aj také prípady, keď sa zamestnanec cítil dychovou skúškou na alkohol ohrozený.

„Všetko sme vyriešili už v minulom roku. Zakúpili sme viacero prístrojov. Umožňujú bezkontaktné meranie alkoholu v dychu. Kontroly sme vykonávali pravidelne, čiže aj v čase najhoršej pandemickej situácie,“ doplnil. Čím si teda riaditeľ vysvetľuje nárast pozitívnych výsledkov? „Možno celkovým uvoľnením napätia v spoločnosti, čiže zlepšením covidovej situácie. Ale to sú len moje dohady. V zimných mesiacoch bolo o niečo menej kontrol, ale na jar sme ich počet zvýšili na úroveň z predchádzajúcich rokov.“

Zároveň doplnil, že skúšky sú bezpečné a nikto sa nemusí obávať. Prístroje sú bezkontaktné, pravidelné čistené a dezinfikované. Za dlhé roky pritom nie je zaznamenaný žiaden prípad, že by zamestnanec utrpel ujmu na zdraví v súvislosti s vykonaním dychovej skúšky alebo testu na prítomnosť drog. V súčasnej dobe pandémie sú chránení aj samotní vykonávatelia dychových skúšok. „Majú ochranné pomôcky – rukavice, okuliare či rúška. Pravidlá sú dobre nastavené,“ doplnil.

 

Niekoľko skúšok

Dychová skúška má pritom niekoľko fáz. Ak sa na vrátnici zistí bezkontaktným prístrojom podozrenie na požitie alkoholu, prechádza sa v zmysle interných predpisov na dychovú skúšku v podnikovom dispečingu. Vyhováranie na lieky, ústnu vodu či sladkosti je bezvýznamné. „Na dispečingu vykonáme dve nezávislé dychové skúšky na dvoch certifikovaných prístrojoch tak, aby bol výsledok právne uznateľný,“ oboznámil riaditeľ. A aký postih hrozí vinníkovi po pozitívnom výsledku? „Podľa smernice S-356 rozhoduje o postihu riaditeľská rada na základe stanoviska priameho nadriadeného. Nasleduje konanie, ktoré môže vyústiť do okamžitého skončenia pracovného pomeru, čo sa vo väčšine prípadov aj deje,“ povedal.

 

Zaznamenali aj drogy

Na prvý pohľad je jasné, že požitie alkoholu je najčastejší spôsob porušenia pracovnej disciplíny v súvislosti so zakázanými látkami. Naša spoločnosť ale eviduje aj požitie omamných a psychotropných látok. V porovnaní s klasickou dychovou skúškou na alkohol, test nie je možné vykonať bezkontaktne. „Máme nakúpené detekčné sady. Preukážu podozrenie z požitia zakázanej látky. V prípade, že je zistené takéto podozrenie na pracovisku alebo vrátnici, systém je nastavený tak, aby sme skúšku verifikovali. V tomto prípade kontrolu nevykonávame na dispečingu, ale bezpečnostná služba odvezie zamestnanca do nemocnice v Brezne. Tu mu je odobraný biologický materiál na rozbor. Následne ho dovezú späť a do hodiny vieme výsledok. Potom už beží konanie ďalej,“ doplnil. Ak je zamestnancovi preukázaná zakázaná látka v tele, nemôže v tej chvíli pracovať. „Mohol by ohroziť seba, kolegov alebo spôsobiť škody. A to žiaden zamestnávateľ nemôže akceptovať,“ dodal na záver Suja.