Stalo sa pred rokom

Zabezpečovali sme najmä testovanie, ale aj ďalšie činnosti

 

Rok 2020 sa zapíše do dejín ako rok boja s pandémiou COVID-19. V našej spoločnosti sme ho odštartovali v znamení príprav na oslavy 180. výročia založenia podbrezovských železiarní. Už od decembra sa síce hovorilo o výskyte vírusu SARS-CoV-2 v čínskom meste Wu-chan, v provincii Chu-pe, vnímali sme to však ako informáciu a nikto nepredpokladal, že by sa nás to mohlo bytostne dotknúť. Až keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila mimoriadnu udalosť verejného zdravia 30. januára a 11. marca 2020 už celosvetovú pandémiu tohto ochorenia. Na Slovensku sa prvý prípad vyskytol 6. marca 2020, postupne začali pribúdať ďalšie a všetko bolo úplne inak. Na stránkach Podbrezovana sa už dlhšie zaoberáme touto témou a zaujíma nás, ako COVID-19 ovplyvnil jubilejný rok života v našej spoločnosti. Oslovujeme členov stredného manažmentu, ktorých útvary boli poverené mimoriadnymi úlohami súvisiacimi s pandemickými opatreniami v našej spoločnosti. O rozhovor sme požiadali Ing. Máriu Demianovú, vedúcu odboru personalistiky a miezd a opýtali sme sa jej:

Váš odbor zohral nesporne veľmi dôležité miesto pri plnení úloh vyplývajúcich z realizácie opatrení súvisiacich s pandémiou. Môžete nám ich priblížiť? S akými problémami ste sa stretávali počas tohto obdobia?

– Odbor personalistiky a miezd v súvislosti s pandémiou COVID-19 vykonával a zabezpečoval činnosti z viacerých oblastí, hlavnou bolo testovanie zamestnancov železiarní a dcérskych spoločností. Uskutočnilo sa v období od 22. januára do 7. mája 2021 v priestoroch Domu kultúry v Podbrezovej, kde bolo zriadené mobilné odberové miesto. Za tridsaťštyri dní testovania sa v odberných tímoch vystriedalo deväť zdravotníkov z radov zamestnankýň zdravotného strediska, odboru bezpečnosti a životného prostredia a dcérskej spoločnosti ŽP Rehabilitácia s.r.o. Vykonávali odber biologického materiálu z nosohltanu, antigénový test a jeho vyhodnotenie. Pri zabezpečovaní administratívy sa vystriedalo celkovo tridsaťtri zamestnancov, ktorí vykonávali registráciu a vydávali certifikáty. Zamestnanci, ktorí sa chceli testovať, mohli využiť na objednávanie „systém lekárskych prehliadok“, nahlásiť sa telefonicky alebo priamo na mieste.

Ďalšou oblasťou – priamo súvisiacou s pandémiou, bola neprítomnosť zamestnancov v práci z dôvodu ochorenia na COVID-19, karantény zamestnancov, nadväzne rodinných príslušníkov a v neposlednom rade (OČR) ošetrovanie člena rodiny v súvislosti so starostlivosťou o deti počas uzavretia predškolských zariadení a škôl. Po ukončení kalendárneho mesiaca a spracovaní miezd bolo potrebné overovať si správnosť jednotlivých potvrdení, komunikovali sme s lekármi a Sociálnou poisťovňou, pretože často šlo o nesprávne vyplnenie tlačív potvrdzujúcich ochorenie, prípadne karanténu.

Celkovo zamestnancov, ktorí boli v období od marca 2020 do júna 2021 práceneschopní z dôvodu ochorenia COVID alebo karantény, bolo 1 298 a tých, ktorí mali OČR z dôvodu karantény, bolo 207.

Aj oblasť vzdelávania zamestnancov, predovšetkým v súvislosti so zákonnými školeniami a kurzmi, so zreteľom na dodržiavanie protipandemických opatrení, sme riešili operatívne. Všetky boli prerušené a následne realizované za prísnych hygienických pravidiel, v súlade s aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami. Školenia a kurzy boli od leta 2020 realizované online formou, s využitím informačných technológii, ktorými boli dodatočne vybavené učebne a pracoviská, aby bolo možné vyškoliť a preškoliť čo najviac zamestnancov.

Uplynulé mesiace boli aj pre nás veľmi hektické a v konečnom dôsledku korona ovplyvnila aj náš každodenný pracovný aj súkromný život, prinútila nás prispôsobiť sa novým podmienkam a potrebám.