Maturanti si prevzali vysvedčenia a uzavreli dôležitú kapitolu svojho života

Maturanti počas slávnostného odovzdávania vysvedčení. Foto: M. Štefánik

V Dome kultúry Železiarne Podbrezová sa po roku opäť uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom štúdia v našej škole. Maturanti Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová a Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová úspešne zvládli maturitné skúšky a okrem vysvedčenia boli symbolicky prijatí do rodiny železiarov.

V úvode privítal prítomných Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Obzrel sa za históriou školy a poprial študentom všetko dobré.

Vzápätí privítal vzácneho hosťa, člena vlády a ministra hospodárstva Slovenskej republiky Petra Dovhuna, ktorý prijal pozvanie zúčastniť sa slávnostného aktu (viac o návšteve Petra Dovhuna v samostatnom článku na strane 2). Po jeho príhovore vystúpila so slávnostnou rečou aj Miriam Pindiaková, riaditeľka školy. Upozornila, že vzdelanie a vedomosti nemožno považovať za majetok, pretože sa nedajú kúpiť a ani predať.

„Vaše štvorročné štúdium na strednej škole bolo plné úsilia, potu, zážitkov a fantázie. Myslím na krásne chvíle, ktoré ste prežili. Na všetky úspechy i pády, výhry aj prehry, priateľstvá, písomky, skúšanie, reprezentáciu školy v rôznych súťažiach, ale aj utrápené tváre vašich rodičov a pedagógov, keď sa vám nedarilo. Zároveň spomínam na šťastné a uznanlivé úsmevy, keď ste boli úspešní,“ povedala riaditeľka.

Vzápätí zaželala už bývalým žiakom všetko dobré a čo najviac správnych rozhodnutí. „Prajem vám z celého srdca, na vašej ceste životom, len to najlepšie. Nech opustíte brány našej školy správnou nohou. Nech vás vždy obklopujú praví priatelia a nech sú aj naďalej vaši najbližší právom na vás hrdí.“

Moderná škola

Následne si 68 žiakov z oboch organizačných zložiek prevzalo maturitné vysvedčenia a podpísalo sa do Pamätnej knihy. Šesť z nich zmaturovalo na čisté jednotky. Absolventi v záverečnej reči poďakovali za štyri roky strávené v škole pedagógom, rodičom, zriaďovateľovi, priateľom a zaspomínali si na obdobie, ktoré im navždy utkvie v pamäti.

„Vďaka pedagógom a majstrom sme prežili štyri úžasné roky na mieste, ktoré nám prirástlo k srdcu. Získali sme veľa praktických zručností a rozvíjali naše vedomosti. Učitelia sa nám snažili ukázať, že v živote je dôležité nielen vzdelanie, ale aj zodpovednosť za svoje správanie. Škola nám dala možnosť vycestovať do zahraničia, spoznať inú krajinu, nových ľudí a najmä rozvíjať naše odborné zručnosti. Veľké ďakujem patrí aj zriaďovateľovi, vďaka ktorému sme študovali v škole so skvelými podmienkami. Mohli sme tráviť voľný čas v oddychovej zóne, v posilňovni a vzdelávať sa v učebniach, ktoré sú moderne vybavené,“ povedal vo svojom príhovore Tomáš Ľupták, úspešný absolvent Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová. V závere poďakoval za podporu aj rodičom a všetkým, ktorí pomohli vychovať z maturantov takých ľudí, ktorí dokážu budovať svoje zázemie, budú mať hodnoty a bez strachu sa vydajú na cestu životom. 

Prítomným sa prihovoril aj absolvent gymnázia Róbert Tlučák. Takisto poďakoval pedagógom, rodičom a nezabudol ani na vedenie akciovej spoločnosti. „Železiarňam Podbrezová patrí obrovská vďaka, najmä vám, pán generálny riaditeľ. Práve vy ste zriaďovateľom školy, ktorá pre nás vytvorila prostredie na vzdelávanie a vďaka rôznym zameraniam robila štúdium lepším a zaujímavejším. Škola nám dala rôzne výhody, ktoré v iných školách nie sú samozrejmosťou. Preto si ju navždy uchováme vo svojej pamäti,“ povedal R. Tlučák a spolužiakom odkázal: „Každý z nás, milí absolventi, úspešne zvládol skúšku dospelosti a dostal tak kľúč k dverám do nového sveta. Preto nám želám, aby sme cez ne vykročili tou správnou nohou a vydali sa na úspešnú cestu vpred.“

Najlepší žiaci

Po prevzatí vysvedčení boli odmenení najlepší žiaci z oboch organizačných zložiek. Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s., spolu s riaditeľkou školy, odovzdali šperk od partnera ALO diamonds Tomášovi Ľuptákovi zo Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová a Veronike Kindlovej, absolventke Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová. Obaja priznali, že im na školu zostanú len tie najkrajšie spomienky. „Pocity sú výborné. Som rád, že sme štúdium zvládli. Je ale náročné zhodnotiť uplynulé roky. Zažili sme koronu a dištančné vzdelávanie, čo bolo pre všetkých niečo nové. Ale štyri roky vnímam pozitívne, škola je výborne vybavená a určite budem na ňu v dobrom spomínať. Uvidíme, čo bude ďalej. Mám v pláne ísť študovať na vysokú školu do Košíc elektrotechniku a informatiku,“ povedal T. Ľupták.

Marian Kurčík odovzdáva šperk najlepšej študentke nášho gymnázia Veronike Kindlovej.  V strede Tomáš Ľupták, najlepší študent z odbornej školy. Foto: M. ŠtefánikSpokojná bola aj gymnazistka Veronika Kindlová. Okrem vysvedčenia ju potešilo i vyznamenanie pre najlepšiu študentku.

„Som veľmi poctená, že som bola odmenená. Snažila som sa celé štyri roky, aj keď to nebolo vždy jednoduché. Ovplyvnilo nás aj dištančné vzdelávanie, ale všetko sme zvládli a som šťastná, že môžem držať v rukách maturitné vysvedčenie. Škola mi priniesla množstvo úžasných zážitkov, boli sme na krásnych výletoch a zažili nezabudnuteľné chvíle. Mali sme skvelý kolektív, držali sme spolu a podporovali sa v každej situácii. Po maturite plánujem štúdium na vysokej škole v Košiciach, vybrala som si informatiku a matematiku,“ dodala úspešná žiačka.

Odmena pre triedu i pedagógov

Ako býva zvykom, generálny riaditeľ podbrezovských železiarní venoval finančnú hotovosť 500 eur najlepšej triede na základe Štatútu motivácie k bezpečnosti a ochrane majetku školy. Tento rok sa z ocenenia potešila IV. G trieda a šek symbolicky prevzala triedna učiteľka Iveta Bruončová.

Okrem kolektívu boli odmenení aj najlepší pedagógovia – Samuel Cipciar, Marketa Krajči a Juraj Pôbiš. Potešila ich Komenského plaketa, ďakovný list a voucher na rekreačný pobyt v rezorte Tále.

Odmenení boli aj najlepší inštruktori. Miloš Dekrét, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s. odovzdal ďakovný list a voucher na rekreačný pobyt na Táľoch Milanovi Luspajovi a Mariánovi Štúberovi.

Ocenené boli tiež výchovné poradkyne z okolitých základných škôl. Michaela Kováčiková zo Základnej školy Čierny Balog, Jaroslava Hlásniková zo Základnej školy Kláry Jarunkovej Podbrezová a Martina Rusnáková zo Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 Brezno. Naša škola spolupracuje so základnými školami pri propagácii svojich organizačných zložiek a spolu tak pomáhajú v rozhodovacom procese pri výbere strednej školy ôsmakom a deviatakom.

Po odovzdaní všetkých ocenení zahrali a zaspievali prítomným chlapci z folklórnej skupiny Čerešienka, ktorej primášom je aj Marek Jurašík, tohtoročný absolvent. Hudobné vystúpenie bolo milou bodkou za vydareným slávnostným dňom.