Deň narcisov podporili aj naši žiaci

 

Žiaci našich súkromných škôl prispeli svojou troškou, keď podporili zbierku počas Dňa narcisov. Táto verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine sa tento rok uskutočnila už po 23. krát.

Dňa 11. apríla zaplavili ulice na celom Slovensku žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu tým, ktorí bojujú s rakovinou. Za narcis mohli prispievatelia vhodiť dobrovoľný príspevok do pokladničky dobrovoľníkov. Vyzbierané finančné prostriedky sú využívané na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.