Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Turbulentný rok napokon priniesol pozitívne výsledky

 

Vážení spolupracovníci,

pomaly sa končiaci rok 2021 bol pre našu spoločnosť veľmi turbulentný. Jediné, čo nás môže tešiť je fakt, že sme počas celého roka mali dostatok zákaziek a mohli vyrábať. Na druhej strane sme prežili veľmi ťažké obdobie. Od februára došlo na strane vstupov k enormnému nárastu cien a túto skutočnosť sme museli kompenzovať na strane výstupov. Upravovali sme ceny našich výrobkov tak, aby sme nevyrábali so stratou, ale aby sme sa dopracovali ku kladnému hospodárskemu výsledku.                                Pre zamestnancov zásobovania išlo o veľmi zložité obdobie. Museli všetky položky priebežne kontrolovať tak, aby ceny nenarástli viac, ako by mali. Ešte ťažšia situácia bola na strane výstupov. Naši obchodníci, vrátane dcérskych spoločností, vyvíjali extrémne úsilie, aby sme kalendárny rok ukončili s kladným hospodárskym výsledkom.

Počas troch kvartálov roka sa nám to príliš nedarilo. Od septembra sme na strane výstupov urobili zásadné rozhodnutia a až v poslednom kvartáli tohto roka sme začali dosahovať kladné výsledky. Záver roka skončíme so ziskom a môžeme zamestnancom vyplatiť vianočné odmeny. Dnes vieme, že aj štart do nového roka 2022 bude pre nás úspešný. Situácia sa na európskych a svetových trhoch vyvinula pre nás priaznivo. Verím, že v dosahovaní dobrých výsledkov budeme pokračovať aj naďalej.

Vážení spolupracovníci,

kvôli tretej vlne ochorenia Covid-19 prežívame veľmi ťažké obdobie. Som veľmi smutný ako pandemická komisia a vláda Slovenskej republiky pristupujú k súčasnej situácii a akými rozhodnutiami ju riešia. Myslím si, že mnohým veciam sme mohli predísť. Aj pandémiu možno riadiť inak. V našom prípade sme však iba obyčajnými štatistami. Neostáva nám nič iné, len čakať, kedy a aké rozhodnutia vláda vydá. Na druhej strane ma teší, že máme relatívne nízky počet pozitívnych zamestnancov a neevidujeme extrémne prípady ochorenia. V novembri nás vláda donútila rozdeliť ľudí na očkovaných a neočkovaných. Pre tých z druhej skupiny sme zabezpečili antigénové samotesty a som presvedčený, že s nimi príslušní zamestnanci narábajú zodpovedne.

Vážení spolupracovníci,

som veľmi rád, že sa okrem vianočných odmien podarilo vedeniu našej spoločnosti zabezpečiť každému z vás aj špeciálny potravinový balíček. Je súčasťou stravy, vyzdvihnúť si ho na kartu zamestnanca môže každý z vás do začiatku vianočných sviatkov. Som presvedčený, že budete spokojní a potešíte sa. Balíčky sú od spoločnosti Tauris z Rimavskej Soboty, ktorej vedenie nám dalo serióznu a kvalitnú ponuku. Každému z vás prajem, aby si na tomto prídavku pochutil, lebo si to všetci zaslúžite.

Vážení spolupracovníci,

v závere roka chcem poďakovať všetkým našim subdodávateľom, ale tiež inštitúciám, s ktorými spolupracujeme. Skutočnosť, že rok 2021 skončíme s kladným a veľmi pekným hospodárskym výsledkom je dôkazom toho, že aj naše dcérske spoločnosti, výrobné i obchodné, pracovali veľmi dobre. Výsledky, ktoré dosiahli, sú fantastické. Verím, že budúci rok budeme v nastolenom trende pokračovať.

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať aj všetkým dcérskym spoločnostiam, ich manažérom, ktorí ich riadia, ale i zamestnancom. Prajem všetkým, celému pracovnému kolektívu Železiarní Podbrezová veľa dobrého zdravia a príjemné prežitie vianočných sviatkov. Prajem vám, aby aj vaše rodiny boli zdravé a aby ste si nadchádzajúce sviatky mohli naplno užiť.