V čísle 12 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Univerzita ocenila dlhoročnú spoluprácu

Martin Domovec (vpravo) preberá plaketu z rúk Stanislava Kmeťa, rektora Technickej univerzity. Foto: TUKE

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) patrí medzi najvýznamnejšie univerzity na Slovensku. Pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, no v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

Univerzita oslavuje tento rok veľký míľnik – 70 rokov od svojho založenia. Jej korene však siahajú do dávnej minulosti. Už v 17. storočí bola v metropole východu založená Universitas Cassoviensis, ale technické vzdelanie bolo na úroveň vysokoškolského povýšené až v 18. storočí za vlády Márie Terézie. Univerzita sa postupne vyvíjala a dnes poskytuje vzdelanie stovkám študentov v deviatich fakultách technického a umeleckého smeru.

Pri príležitosti významného jubilea sa 8. júna, v aule Maxima, uskutočnilo slávnostné zhromaždenie akademickej obce a Vedeckej rady TUKE, na ktorom odovzdal Stanislav Kmeť, rektor TUKE, pamätné plakety predstaviteľom akademickej obce zo Slovenska i zahraničia. Okrem akademikov boli ocenení aj viacerí zástupcovia vedeckých a výskumných organizácií, no aj predstavitelia priemyslu.
V tento slávnostný deň venovalo vedenie TUKE pamätnú plaketu aj našej akciovej spoločnosti. V zastúpení generálneho riaditeľa ŽP a.s. ju z rúk rektora TUKE prevzal Martin Domovec, technický riaditeľ Železiarní Podbrezová a.s.