V čísle 11 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

V tejto situácii je našim záujmom udržať zamestnanie hlavne živiteľom rodín

 

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

 

Vážení spolupracovníci,

v okamihu, keď budete čítať tieto riadky, bude končiť ďalší kalendárny mesiac. Máj bol z hľadiska objemu zákaziek pre našu spoločnosť veľmi špecifický. Bol to ťažký mesiac, pretože v marci a apríli sme ešte relatívne dokázali získať dostatok zákaziek. V máji sme však zaznamenali až 50-percentný prepad.

Väčšinu produkcie predávame na európske a svetové trhy, z čoho vyplýva, že sme priamo závislí od toho, ako sa rozbehne ekonomika v Európskej únii a vo svete. Našim obrovským šťastím je, že máme vybudovanú vlastnú obchodnú sieť. Vďaka nej sme prežili aj ťažký rok 2009, poznamenaný enormným znížením počtu zamestnancov. Som presvedčený, že sa dostaneme aj z tejto situácie. Dnes nevieme predvídať, koľko času prejde, kým sa postavíme na nohy. Môže sa stať, že situácia s koronavírusom potrvá dlhšie a dnes nevieme, kedy sa dostaneme do normálu. Nebude to však už situácia porovnateľná s rokom 2018, ani 2019.

Vzhľadom na uvedené, už týždne hľadáme vo vedení spôsoby, ako udržať maximálnu zamestnanosť v našej spoločnosti. Som vďačný novej vláde SR, že prijala na spoločnom stretnutí návrh Klubu 500 a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, zameraný na pomoc veľkým spoločnostiam. Ak by vláda nevytvorila priestor na ich pomoc, malo by to ďalekosiahle následky na výrobné firmy s veľkými počtami zamestnancov. Nemám záujem upozorňovať na iné spoločnosti, ale iste viete, že mnohé veľké hutnícke fabriky museli odstaviť časť technológie a už v uplynulom roku avizovali pomerne veľké prepúšťanie zamestnancov.

Verím, že naša snaha vysvetliť zamestnancom, ktorí majú pracovné zmluvy na dobu určitú, tým, ktorí majú nárok na predčasný starobný dôchodok, i tým, ktorí už dôchodcovia sú, bude úspešná. V tejto situácii je našim záujmom udržať zamestnanie hlavne živiteľom rodín a podriadime tomu všetky opatrenia.

Na diskusie, ktoré sú vedené v tripartite, mám svoj vlastný náhľad a v mnohom nesúhlasím s ich názorom. Musím však pochváliť nového ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka, ktorý prezentuje potrebu udržania veľkých spoločností s minimálnym znižovaním počtu zamestnancov.

Vážení spolupracovníci,

ospravedlňujem sa všetkým vám, ktorým sme nútení zrušiť pracovnú zmluvu. Je to veľmi nepríjemné. Som zástancom toho, aby ľudia mali možnosť pracovať. Náš problém v tomto momente je však v tom, že my musíme mať dostatok financií, aby sme ich mohli zaplatiť.

Chápem, že niektorí z vás pri pohovoroch reagujú prudko, sú nahnevaní. Ubezpečujem vás však, že akonáhle sa situácia na európskych a svetových trhoch zlepší v náš prospech, sme pripravení vziať vás späť do zamestnania. Železiarne Podbrezová sú tu, aby ľuďom dávali šancu pracovať a vďaka tomu žiť lepší život.