Aprílová stredná oprava v prevádzkarni oceliareň

 

Stredná oprava v prevádzkarni oceliareň sa uskutočnila v plánovanom termíne od 20. do 22. apríla.

Na oprave sa podieľali interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby oceliarne, zamestnanci oceliarne a elektroservisu. Značný rozsah prác počas odstávky zabezpečovali prevádzkarne energetika a doprava, či už na celkoch samotnej oceliarne, alebo na obslužných zariadeniach, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre chod výroby.

Stav zamestnancov bol doplnený o externých strojných zámočníkov a ďalších zamestnancov externých firiem, ktoré zabezpečovali rôzne špecifické práce a revízie zariadení.

V dôsledku opatrení voči šíreniu COVID-19 sa na oprave podieľal obmedzený počet externých firiem, ktoré museli dodržiavať schválené mimoriadne opatrenia.

Montáž ramena č. 1
Montáž ramena č. 1

Oprava prebiehala súbežne vo všetkých strediskách oceliarne. Ťažiskovou prácou na peci EAF bola výmena hydraulickej kvapaliny v dôsledku jej zhoršených vlastností, výmena výtlakového čerpadla č. 2, a taktiež sa uskutočnila komplexná revízia vykonaná na ramene č. 1, na ktorom bolo vymenené aj flexibilné lano.

Na odprašovacej stanici EOP sa uskutočnila čiastočná výmena filtračných elementov, vo výmenníkovej stanici bolo čiastočne vymenené potrubie chladiacej vody a vymenilo sa aj 13 kusov medziprírubových kláp na potrubiach.

Na zariadení plynulého odlievania (ZPO) bola kľúčová výmena oscilačného stola na treťom prúde, kde sa vymenili aj pripojovacie hadice chladenia. Na liacom prúde č. 2 sme preventívne vymenili ťažno-rovnacie stolice. Zdemontované stolice následne zgenerálkujeme a pripravíme na ďalšiu periodickú výmenu počas strednej opravy, plánovanej v závere roka.

Na chladníku boli vymenené opotrebované časti, konkrétne hydrovalec zdvihu, roštnica a niekoľko zubov. Vymenený bol aj ventilátor odsávania pár a taktiež poškodený kompenzátor na potrubí.

Na strategickom liacom žeriave č. 234 sa uskutočnila výmena stredovej prevodovky pojazdu mosta a pracovníci elektroúdržby preložili kabeláž v priestore plánovanej generálnej opravy prepojení priečnikov, ktorá je v pláne počas augustovej strednej opravy.

Nová koľaj pojazdu mačky na žeriave č. 272
Nová koľaj pojazdu mačky na žeriave č. 272

Na žeriave č. 271 prebehla výmena mostovej a mačkovej prevodovky a na žeriave č. 272 firma ZŤK uskutočnila výmenu mačkovej koľaje.

Napriek veľkému počtu prác sa nám podarilo všetky ukončiť v požadovanom termíne a zabezpečiť chod výroby oceliarne. Samotnú výrobu sme odštartovali 22. apríla v II. zmene.

Ďalšia stredná oprava je plánovaná počas augusta tohto roku. Z dôvodu rozsahu a charakteru prác je pre nás táto odstávka strategická, a preto už zabezpečujeme potrebné náhradné dielce a kontrahujeme externé firmy, aby sme zabezpečili výkony pre plánované opravárenské práce.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa na úspešne vykonaných opravách podieľali.