Budúcnosť Slovenska je predovšetkým v priemysle

 

S doc. Ing. Ivetou Vaskovou, PhD., dekankou Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

 

Na úvod, ako ovplyvnila situácia COVID 19 vzdelávanie na vašej fakulte?

– Situácia komplexne ovplyvnila každého na celom svete, záleží na tom, ako k nej pristúpime. My sme to poňali ako výzvu a naša fakulta je naučená sa s výzvami popasovať a postaviť sa im čelom. Posunuli sme metódy vzdelávania o level vyššie, smerom k digitalizácii a využívame na vzdelávanie a komunikáciu moderné platformy. Musíme byť flexibilní a kreatívni, a to bez ohľadu na to, či zúri pandémia alebo nie. Táto choroba nám veľa zobrala, ale zároveň nám dala možnosť sa veľa naučiť a pochopiť, čo je v živote najdôležitejšie.

Stredoškoláci sa práve rozhodujú, kde ďalej. Prečo by si mali vybrať práve vašu fakultu?

– Radíme sa medzi menšie fakulty, ale nielen preto je našou filozofiou partnerský a rodinný prístup k študentom, ako počas štúdia, tak aj po skončení. Našou víziou je byť atraktívnou a progresívnou fakultou, zameranou na odbornosť a uplatniteľnosť. Práve tieto dva aspekty sú prienikom toho, čo je dôležité pre našich zákazníkov, ktorými sú študenti i zamestnávatelia. A snažíme sa vychovávať takých absolventov, pre ktorých bude práca radosťou. Totiž, pre koho je jeho práca radosťou, pre toho je jeho život šťastím. Veľmi nám záleží na tom, aby sme študentom poskytovali lepší sociálny štandard, preto naša univerzita investuje do opravy a rekonštrukcie internátov. Aj čo sa týka vyžitia vo voľnom čase, ponúkame služby porovnateľné so zahraničím – či už sú to naše vynovené športoviská alebo pripravovaná univerzitná materská škola. Študentom poskytujeme mnohé štipendiá, okrem sociálnych, motivačných, odborových a prospechových aj podnikové štipendium ŽP, a.s. A pre podnikavcov, ktorí si chcú už počas školy založiť vlastné startupy, ponúkame veľkorysý servis v univerzitnom inkubátore.

Veľa sa hovorí o klimatických zmenách vo svete a vplyve priemyslu naň. Má význam študovať odbory, zamerané na priemysel?

– Je nemúdre si myslieť, že Slovensko bez priemyslu prežije. Po nástupe novej Európskej komisie sa očakáva sprísnenie klimatických cieľov na 55 percent do roku 2030 a dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Veľmi podstatné je však podporovať domáci priemysel na jeho ceste k transformácii a hlavne chrániť ho pred konkurenciou z krajín, ktoré nemajú prísne environmentálne a klimatické regulácie. V opačnom prípade by sme všetci pocítili dôsledky rizika úniku uhlíka, odlivu výroby do krajín s nižšími environmentálnymi štandardmi.

Hovorí sa, že cesta do pekla býva dláždená dobrými úmyslami. Zelená Európa bez priemyslu a totálna závislosť od dovozu z mimoeurópskych krajín nemá byť cieľom. Emisie nemajú národnosť alebo štátnu príslušnosť. Preto je lepšie, aby sa EÚ pokúsila regulovať priemyselnú výrobu aj v iných častiach sveta. Koncept opatrenia uhlíkového cla na hraniciach únie sa javí ako možné riešenie. Kľúčový však bude časový horizont jeho implementácie. Ale aby som sa vrátila späť k otázke, či má význam študovať priemyselné odbory? Jednoznačne áno! My na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie sa pozeráme do budúcnosti a je nám jasné, že bez kvalitných ľudí nebude možné držať krok s najvyspelejšími krajinami sveta. Ak nechceme zaostať, musíme vychovávať kvalifikovaných odborníkov. Stojíme na prahu prevratných zmien, aj keď si to mnohí možno ešte do dôsledku neuvedomujeme. Nezadržateľný nástup nových technológií, digitalizácie, umelej inteligencie a rozšírenej reality však bude znamenať aj zvýšené požiadavky na nové materiály a nové priemyselné riešenia. A to je jeden z dôvodov, pre ktorý by sa mali mladí ľudia zaujímať o štúdium priemyselných odborov. Je dosť možné, že mnohé profesie čoskoro nahradia inteligentné stroje, schopné oveľa rýchlejšie a spoľahlivejšie vyhodnocovať dáta na základe algoritmov strojového učenia, ale schopných a tvorivých inžinierov bude stále nedostatok.

Pani dekanka, dovolíte otázku, ktorá študentov zaujíma najviac? Aké sú podmienky prijatia na FMMR TUKE a dokedy je možné podať prihlášku?

– Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie a termín podávania prihlášok je do 30. júna 2020.

A na záver, aké formy a metódy výučby využívate na vašej fakulte?

– Fakulta má akreditované štúdium vo všetkých formách a metódach. Ak odhliadneme od dnešnej krízovej situácie, počas ktorej sú dočasne zrušené všetky formy prezenčného vzdelávania, na fakulte sa už niekoľko rokov orientujeme najmä na poskytovanie jeho dennej formy, za využitia prezenčnej a kombinovanej metódy, využívajúcej prezenčné a dištančné techniky. Súčasná kríza tak preverila našu pripravenosť flexibilne reagovať na požiadavky doby, keď sa ukázalo ako nevyhnutné využívať namiesto fyzického kontaktu medzi pedagógom a študentom nové spôsoby intenzívnej interaktívnej vizuálnej komunikácie na diaľku, prostredníctvom prostriedkov ako Skype, Moodle, Webex, Zoom či Microsoft Teams. Ich úspešným aplikovaním a overením v praxi sa otvárajú nové možnosti tak pre pedagógov, ako aj pre študentov, ktorí budú môcť ľahšie skĺbiť vysokoškolské štúdium s inými aktivitami a životnými situáciami, ako sú rodina a rodičovstvo, práca, cestovanie za ďalšími poznatkami či rekonvalescencia.