Testy na protilátky aj v NsP, n.o. v Brezne

 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., ponúka vyšetrenie protilátok triedy IgM a IgG proti novému koronavírusu SARS-CoV-2, spôsobujúcemu ochorenie COVID-19, vo vzorke krvi. Vyšetrenie sa používa:

• na diagnostiku ochorenia od ôsmeho dňa po nástupe klinických príznakov infekcie dýchacích ciest,

• na dôkaz prekonania ochorenia (ľudia, ktorí mali klinické príznaky infekcie dýchacích ciest pred 15 dňami),

• na dôkaz prekonania ochorenia bez klinických príznakov, často u mladých ľudí (výsledky sú pozitívne od pätnásteho dňa po kontakte).

V posledných dvoch skupinách je to jediná možná diagnostika – testy PCR, ktoré pre náš okres vykonáva RÚVZ v Banskej Bystrici, a na ktoré momentálne vykonávajú odbery mobilné odberové miesta, sú u týchto pacientov spravidla už negatívne. Laboratórium klinickej mikrobiológie NsP Brezno, n.o., používa vysoko špecifické a citlivé testy od renomovaných zahraničných výrobcov (nejde o „čínske testy“). Testy sú certifikované v SR. Umožňujú odlíšenie tried protilátok IgM a IgG, čiže je možné posúdiť aj štádium ochorenia.

Cena za vyšetrenie je 30 eur. Odbery sú vykonávané v utorok a vo štvrtok, v čase od 8. do 14. hodiny. Záujemcovia o vyšetrenie sa môžu objednávať telefonicky 048/2820488, 465 alebo na e-mail urgent@nspbr.sk deň dopredu, kde si dohodnú termín odobratia krvi v ambulancii Urgentného príjmu NsP Brezno, n.o. Súčasťou vyšetrenia je aj interpretácia výsledku špecialistom – klinickým mikrobiológom. Výsledky budú doručené záujemcom ešte v deň odberu krvi v zašifrovanej podobe na poskytnutý e-mail.

Test nie je náhrada za vyšetrenie PCR, ktorým sa musia preukázať osoby pri prechádzaní medzištátnych hraníc.