Prečo študovať na FMMR TUKE?

Aleksander Adam Krobisz

Vďaka spolupráci s podnikmi z praxe a vynikajúcim podmienkam pre výskum vychovávame úspešných absolventov, ktorí nájdu uplatnenie na trhu práce v rôznych odvetviach priemyslu. Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, strojárstvo, automobilový priemysel, ekologické a environmentálne vedy či výskum materiálov – to všetko sú oblasti, kde nájdeš uplatnenie.

A čo hovoria študenti o FMMR? Aleksander Adam Krobisz, študent tretieho ročníka v študijnom programe Spracovanie a recyklácia odpadov:

– Štúdium na FMMR by som jednoznačne odporučil všetkým, ktorí by sa chceli venovať recyklácii, keďže fakulta ponúka jedinečný mix teórie a praxe, ktorý je veľmi zaujímavý, záživný a pestrý. Študent sa dostane do kontaktu s rôznymi názormi na problematiku a má možnosť si tieto názory overiť a následne si na problematiku vytvoriť vlastný názor. Vďaka kombinácii teórie a praxe si dokáže ľahko osvojiť dané témy a postupy. Exkurzie z praktických predmetov ešte dodatočne prehlbujú znalosti a utvrdzujú vedomosti. Mne osobne dáva štúdium na FMMR možnosť zamestnať sa vo veľmi perspektívnom odbore, akým je recyklácia odpadov. Dúfam, že po skončení štúdia budem, vďaka pomoci pedagógov, pripravený založiť si vlastnú recyklačnú firmu.

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
• Termín podania prihlášky: 30. apríl 2022.
• Poplatok: 20 eur – elektronická prihláška, v nevyhnutných prípadoch: 30 eur – papierová prihláška.

INFORMÁCIE:
tel.: +421 55 602 2421, +421 55 602 2429
e-mail:studijne.fmmr@.tuke.sk
web: http://fmmr.tuke.sk/