V hrade Ľupča je inštalovaná jedinečná výstava

Návštevníci hradu si môžu pozrieť spolu až 111 jedinečných koláží. Foto: S. Spáč

 

Tento rok sa nesie v znamení športu. Nedávno sa skončili zimné olympijské hry, ktoré nám priniesli radosť v podobe zlatej medaily Petry Vlhovej a bronzového úspechu hokejistov. Mesto Banská Bystrica hostí v lete EYOF – Európsky olympijský festival mládeže a Slovenská Ľupča bude v rámci tohto podujatia poskytovať zázemie pri organizovaní volejbalových disciplín vo svojej športovej hale.

Aj z týchto dôvodov sa Železiarne Podbrezová rozhodli, že pre návštevníkov hradu Ľupča prinesú inštaláciu športových koláží od známeho slovenského karikaturistu, tvorcu koláží, kresieb, autora aforizmov a epigramov Ernesta Svrčka.

Ernest Svrček sa narodil 29. júna 1942 v Dubovej pri Modre. Od roku 1967 žije v Brezne. Diaľkovo študoval výtvarné umenie na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Dlhé roky aktívne pôsobil na športovej scéne. Na futbalovom ihrisku najmä ako vrcholový hráč ŠK Brezno, kde bol zároveň aj kapitánom mužstva. Neskôr ako tréner futbalistov pôsobil v Podbrezovej, kde vďaka svojím skúsenostiam, charakteru a schopnostiam vytvoril skvelú partiu hráčov. Popri tejto profesionálnej činnosti sa s veľkým úspechom venoval aj svojej druhej láske – tvorbe koláží so športovou, ale aj inou tematikou. Svoje práce vystavoval na mnohých samostatných i spoločných výstavách na Slovensku i v zahraničí. Medzi najrenomovanejšie sa zaraďuje výstava v rámci propagácie Olympijských hier v Sydney v roku 2000. Diela Ernesta Svrčka boli uverejnené v mnohých domácich časopisoch a často aj v zahraničnej tlači.

Doménou výstavy na Ľupčianskom hrade je 111 magických koláží. Sú nielen originálne a netradičné, ale aj humorné, akoby sa vysmievali z úbohosti a malosti človeka. Karikaturista Svrček ich vytvára nezameniteľnou ručnou technikou za použitia nožníc a výstrižkov z novín, časopisov a fotografií. Jeho láskavý humor a vtipný pohľad na svet ukazuje život z tej lepšej stránky. Výstava je inštalovaná v spoločenskej sále Gizelinho domu a je symbolické, že práve táto časť hradu v minulosti slúžila ako telocvičňa pre potreby chovancov hradného sirotinca. Výstava je plynulo zahrnutá do prehliadkového okruhu hradu Ľupča.

V súčasnosti, mimo letnej sezóny, je potrebné prehliadku rezervovať telefonicky, aspoň jeden pracovný deň vopred na kontaktoch uverejnených na webovej stránke www.hradlupca.sk.